Protestantse gemeente


Veldhoven

Regio

Musical "Kaïn, zwerver in de oerverhalen"

Een groep van 40 enthousiaste en bevlogen mensen wil u graag deze musical presenteren. Met vierstemmige koorzang, een fantastische muzikale begeleiding en uiteraard levensecht toneel wordt het verhaal tot leven gebracht.

Willemijn van den Berg verzorgt de muzikale leiding. Agnes Dorr, Dicky Zeilstra en Ineke  Nieuwenhuizen staan voor de regie. Het geheel wordt begeleid door een combo onder leiding van Jaap Mulder. De musical is geschreven door  Gerard van Midden en Gerard van Amstel. De productie van deze uitvoering wordt mogelijk gemaakt door brede steun vanuit de Protestante Gemeente Eindhoven. 

In deze musical staan de oerverhalen centraal: Genesis 1 t/m 11. Kaïn speelt de hoofdrol.  Hij zwerft door de verhalen en komt elke keer in een andere rol terug. Zo zien we hem bij de Toren van Babel, de Ark van Noach, de strijd van de godenzonen, natuurlijk samen met zijn broer Abel, met Adam en Eva. Ook het scheppingsverhaal zelf komt aan de orde. Via Kaïn komen existentiële vragen langs. Vragen die hij verbindt met wat hij in de verhalen meemaakt en met ervaringen uit zijn eigen leven. Het publiek zal ervaren dat de zwerver Kaïn iemand van alle tijden is. 

Beleef het mee in "Kaïn, zwerver in de oerverhalen"

We nodigen ieder van harte uit om dit indringende verhaal mee te beleven:

Johanneskerk 2 april om 15:00 uur en 19:00 uur
Ontmoetingskerk 9 april om 15:00 uur en 19:00 uur

De uitvoering duurt ruim 2 uur en kent een pauze. Toegang is vrij; na afloop is een
deurcollecte om gemaakte kosten te dekken. We hopen op een stevige ondersteuning.

U komt toch ook?

Ad Fijan
musical.pge@gmail.com

 

Klik hier voor de verantwoording 

Laatste wijziging: 2022-03-21 20:48:12

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met