Protestantse gemeente


Veldhoven

Jeugdraad

De Jeugdraad heeft als doel het jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente te Veldhoven een passende invulling te geven. Voor de activiteiten verwijzen wij u naar de pagina Jeugdwerk.

De Jeugdraad bestaat uit

Kees Bikker (Voorzitter / Jeugdouderling)
Wouter de Geus (Communicatie en PR)
Hielke Schoonewelle (Penningmeester)
Om contact op te nemen met de jeugdraad kun je een e-mail sturen  of spreek één van ons aan.

 

Persoonlijke motivatie

Kees Bikker

De kerk is een geloofsgemeenschap die heel wat te bieden heeft. Daar zijn we ons niet altijd van bewust. De uitdaging is hoe kun je als kerk kan aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Niet alleen bij onze jongeren binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Denk alleen al aan de scholen in Veldhoven. Als voorzitter van de jeugdraad  draag ik mijn steentje hieraan bij. 

Wouter de Geus

Ik werk mee aan het jeugdwerk omdat ik het belangrijk vind dat jongeren verbinding houden met de kerk. Als de Immanuelkerk een positief gevoeld opwekt bij de jongeren is het jeugdwerk wat mij betreft geslaagd. Daarmee is de drempel om op welke manier dan ook bij onze kerk betrokken te zijn en te blijven al enorm veel lager dan wanneer de kerk een saai imago heeft. Daarnaast kun je als jeugdleider ook nog enorm veel leren van de jeugd en door het werk zelf.

Hielke Schoonewelle

Sinds het voorjaar van 2014 ben ik met plezier penningsmeester van de jeugdraad. Ik vind dit een interessante taak. Daarnaast vind ik het leuk om activiteiten voor de jeugd en de vrijwilligers te organiseren. 

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met