Protestantse gemeente


Veldhoven

Kerkdienst in Coronatijd

Beste gemeenteleden,

Het is naar en verdrietig dat we er in de afgelopen weken in Nederland niet in geslaagd zijn om het Covid-Virus een halt toe te roepen. Het werd zelfs erger en net als wij, kijkt u ook vast met schrik naar de stijgende lijn van besmettingen.
Na de persconferentie van onze premier hebben we gesproken over de situatie en de consequenties voor de diensten in onze Immanuelkerk.

We hebben ons in de afgelopen maanden bij onze besluiten steeds laten leiden door de landelijke PKN. Het advies is nu: liever alleen online vieringen – en mocht je besluiten om toch bij elkaar te komen dan met maximaal 30 personen. Dit laat een keuze open. We hebben gekozen voor de eerste optie. We gaan over op online vieringen, zoals we ook in de periode van maart – juni hebben gedaan.

Een ingrijpend besluit, dat pijn doet, zeker in deze december maand. Maar naar de buitenwereld is het lastig uit te leggen dat wij als kerk toch bij elkaar blijven komen, terwijl de oproep is om contacten zoveel mogelijk te beperken. Als kerk willen we geen risicofactor zijn. Of anders gezegd willen we bijdragen om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken.

Via deze Samen Extra willen we u vast informeren over de belangrijkste gevolgen. Details volgen nog in de komende weken.

-          Wij houden alle diensten in onze kerk vanaf 15 december tot en met 17 januari online, er kunnen  helaas geen kerkgangers zijn bij de diensten;

-          De aanmeldingen voor de diensten rond kerst komen daarmee te vervallen. Wie zich al had aangemeld, krijgt hier via de mail nog een apart berichtje over;

-          De uitvoering “Lessons and Carols” van 20 december vervalt helemaal. Dit is besloten in overleg met de organisatoren en het blazersensemble dat zou spelen;

-          Alle vergaderingen die in deze weken in de kerk staan gepland, worden online georganiseerd of verschuiven naar later;

-          De adventsvieringen op de woensdagavonden die we organiseren met Oase (16 en 23 december) worden ook alleen online georganiseerd;

-          De Kinderkerst wandeling op 24 december krijgt een aangepaste vorm. Daarover later meer;

-          Het vierkwartier vervalt voorlopig;

-          En dat geldt ook voor het bezoeken van de tentoonstelling over Bonhoeffer.

 

Het is vooral moeilijk dat door deze maatregelen de contacten met elkaar nog minder worden. We hopen daarom dat we elkaar weten te blijven vinden via de telefoon, of misschien via een andere digitale verbinding. Daarnaast willen we een “ZOOM” contactmoment organiseren op zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari (om 15.30 uur). Hiervoor zullen we op een later moment een link delen en wie wil kan inloggen (op de computer klikken op een link). Als u een computer met camera en microfoon hebt of een telefoon, kunnen we met elkaar in gesprek.

Verder kunt u in deze weken altijd telefonisch, via de mail en via de app contact zoeken met Lieuwe en Wim. Het inloopspreekuur van de woensdagmorgen in de kerk blijft voorlopig, voor wie een moment van stilte zoekt in de kerk of een kaarsje wil aansteken.

We wensen u veel sterkte toe in de komende lockdown-weken en hopen dat u ondanks alle beperkingen toch fijne feestdagen kunt vieren en het jaar goed kunt afsluiten.
Houd moed, heb lief!

 

Namens de kerkenraad,
Leonard Verspui
Anneke van der Linde

 

Laatste wijziging: 2020-12-16 11:07:40

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met