Protestantse gemeente


Veldhoven

Kerkdienst in Coronatijd

De Immanuelkerk weer open voor vieringen

Maar met beperkt aantal deelnemers

door: Leonard Verspui, Anneke van der Linde

Beste gemeenteleden,

Zoals eerder gemeld, vanaf zondag 5 juli hebben we de wekelijkse vieringen in onze kerk weer open gesteld voor kerkgangers. Maar het is niet helemaal vanzelf gaan. Het was een ‘uitdaging’, dat is wel een modewoord maar in deze situatie toch van toepassing. We beseffen als kerkenraad terdege dat niet iedereen al naar de kerk kan of durft te komen. De reacties op de oproep van Wim Dekker hebben dat ook duidelijk gemaakt. De vieringen blijven ook gericht op de mensen thuis. Het goede dat in de afgelopen maanden is ontwikkeld zullen we combineren met de mogelijkheden die de versoepeling van de Corona maatregelen bieden.

Entree.jpg
Uit onze eerdere berichten of uit de landelijke media heeft u vast al begrepen dat we gebonden zijn aan een aantal richtlijnen. De richtlijnen van het RIVM zijn leidend en de landelijke PKN heeft deze uitgewerkt in concrete aanbevelingen voor de lokale kerken. Op basis daarvan hebben wij een plan gemaakt voor onze Immanuelkerk. Graag informeren we u over de situatie die gestart is 5 juli j.l. en voorlopig zal gelden.

De belangrijkste punten zijn:

1.   Er kunnen zich maximaal 40 kerkgangers aanmelden voor een viering. Zodoende kunnen we voor de 1,5 meter afstand zorgen.
2.   U moet zich vooraf aanmelden, zie hiervoor het kopje ‘aanmelden’.
3.   U kunt geen gebruik maken van de garderode, daar is deze ruimte nu niet groot genoeg voor. Graag uw jas meenemen naar binnen en ophangen aan uw stoel.
4.   We zingen beperkt gezamenlijk.
5.   Er is maar één collecte, hiervoor staat er een mandje bij de uitgang.
6.   We schenken geen koffie. Na afloop van de viering verlaat iedereen de kerk.
7.   De toiletten kunnen worden gebruikt.
8.   Tot september is er geen kindernevendienst.
9.   De crèche is toegankelijk voor leiding en kinderen.
10.       Het voorbedenboek kan niet worden gebruikt. Wilt u eventuele verzoeken tot voorbede rechtstreeks melden bij de voorganger?
11.       De autodienst is voorlopig nog niet beschikbaar.
12.       Een coördinator regelt het binnenkomen en vertrekken. Zie het kopje ‘de gang van zaken op zondag’ 

Het aanmelden

Om te zorgen dat er niet meer dan 40 mensen komen werken we met een aanmeldingssysteem. Iedereen die dat wil kan zich in de week voorafgaand aan de zondag aanmelden voor de viering. Dat kan per email (dat hebben wij het liefst) of per telefoon.

a)   Uw email kunt u sturen naar aanmelden@immanuelkerkveldhoven.nl.
b)   Als u geen email heeft kunt u zich telefonisch aanmelden bij de coördinatoren Hans Wassink (040 – 253 71 93) of Leny de Geus (040 – 254 04 87). Als u een voicemail krijgt, dan aub ophangen en later nog eens proberen. Of u kunt de andere coördinator bellen.
c)   U kunt zich uiterlijk tot vrijdagmiddag 12:00 uur aanmelden.
d)   U ontvangt uiterlijk zaterdagmorgen 12:00 uur een bericht of er voor u de komende zondag plaats is.
e)   Wilt u bij uw aanmelding vermelden: uw naam, adres en telefoonnummer. Bij meerdere gezinsleden moeten alle namen opgegeven worden. “Mijn vrouw en ik” is dus niet voldoende.
Gezinnen kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. En kunt u bij kinderen aangeven of u gebruik wilt maken van de oppas/crèche?
f)    U meldt zich dus voor één zondag aan, namelijk de eerstvolgende. Helaas kunt u zich niet meteen voor een heel rijtje zondagen aanmelden.
g)   Als het maximum van 40 bezoekers is bereikt en u meldt zich daarna aan, dan ontvangt u bericht dat u aangemeld bent voor de eerstvolgende zondag.

Alhoewel nog beperkt, we zijn blij elkaar weer te zien. En ook al zijn we maar met weinig, we willen verbinding zoeken tussen mensen thuis en de mensen in de kerkzaal. Daarom is het mogelijk dat de camera van KerkTV de mensen in de kerkzaal in beeld kan brengen.
 

De gang van zaken op zondag

Vanaf het moment dat u bij de kerk aankomt, is het belangrijk om de afstandsregel goed in de gaten te houden. Met de volgende maatregelen willen we daarvoor zorgen:

De volgende reportage laat u zien hoe dat gaat. De mensen met de rode hesjes zullen u welkom heten en aanwijzingen geven.

foto 1.jpg

 1. Als u bij de fietsenstalling aan komt wordt u begroet en verzocht om een plek voor uw fiets te zoeken en afstand te bewaren tot andere bezoekers.foto 2.jpg
 2. Als er meerder personen, echtparen of gezinnen tegelijk aan komen wordt verzocht 1,5 m.  afstand tot elkaar in acht te nemen.foto 3.jpg
 3. Binnen in het kleine halletje wordt u verzocht om uw handen te desinfecteren. 
  Diegene die u daar verwelkomt zal het pompje voor u bedienen.  Ook zal u daar gevraagd worden hoe het met uw gezondheid gesteld is.
  foto 4.jpgfoto 5.jpg
 4. Aan het andere tafeltje zal er gecontroleerd worden of u één van de bezoekers bent die zich aangemeld hebben voor deze viering: Welkom!foto 6.jpg
 5. De garderobe blijft nog even gesloten; u dient uw jas mee naar de kerkzaal te nemen.foto 7.jpg
 6. Bij het in- en uitgaan van de kerkzaal willen we u vragen om de aanwijzingen van de medewerkers in de rode hesjes op te volgen en afstand te houden.foto 8.jpg
 7. Vervolgens zult u begeleidt worden naar een gereserveerde plek in de kerkzaal.foto 9.jpg 
  Het kan zijn dat dit niet uw vaste plekje is. Dat is nu nog niet mogelijk.
  foto 10.jpgfoto 11.jpg
 8. U kunt gebruik maken van de toiletten, maar dient daarna via de zij-uitgang naar buiten te gaan.
 9. Na afloop drinken we nog geen koffie samen. U mag natuurlijk wel iemand thuis op de koffie uitnodigen. Let op dat u ook buiten nog gepaste afstand van elkaar houdt.foto 12.jpg
 10.  Hopelijk is het naar de kerk komen goed bevallen, zodat u zich voor volgende week weer aan zult melden.

Kortom, een hele uitdaging dus! Die veel extra inzet vraagt. Maar we vinden het heel fijn om in elk geval weer mensen op zondag te kunnen ontmoeten. Onze digitale opnamen en uitzendingen blijven ongewijzigd dus op afstand mee vieren blijft mogelijk.

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mailtje aan simon.wijma99@gmail.com.

Met een heel hartelijke groet, namens de Kerkenraad

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met