Protestantse gemeente


Veldhoven

Helpen ver weg

Dit is het vroegere ZWO.

Met ‘Helpen ver weg’, proberen wij een steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger samenleving wereldwijd.
We ondersteunen diverse projecten financieel.
We willen onze gemeenteleden betrekken bij wat wij doen, door hen te informeren over de projecten die wij ondersteunen.
Dit doen wij door middel van artikelen in Samen en door speciale thema diensten, waarin we wat nader in gaan op een bepaald project.
Veel van de door ons gesteunde projecten worden aangedragen door Kerk in Aktie.
Daarnaast ondersteunen wij ook lokale initiatieven en kleine (particuliere) projecten.
De projecten variëren van bijbelonderwijs, scholing en voorlichting en medische ondersteuning tot noodhulp.
Dankzij giften van gemeenteleden, de opbrengst van algemene collectes en van collectes voor een speciaal project, zijn wij in staat zoveel mogelijk projecten financieel te ondersteunen.

Een aantal projecten die wij momenteel ondersteunen zijn:
·         Het Kinderbrandwondencentrum in  Katete, Zambia.
·         Het Bivamontuyo project van Kim Vogel in Uganda, in samenwerking met het Sondervick college.
·         De Stichting Heifer, helpen Afrikaanse boeren ZELF hun armoede te overwinnen. 
·         Diverse projecten binnen het thema “Kinderen in de Knel” via Kerk in Actie.

Laatste wijziging: 2019-05-15 10:52:07

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met