Protestantse gemeente


Veldhoven

Contact opnemen

Wanneer u ideeën of vragen hebt, neem dan contact met ons op door de een van de onderstaande e-mailadressen of telefoonnummers te gebruiken. U kunt ook het formulier hieronder invullen en versturen. 

Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven Route naar Immanuelkerk 
 

Functie Naam Emailadres Telefoonnummer
Predikant Ds. Wim Dekker [email protected] 040 202 4240
06 237 17 603
9.00-9.30 & 18.00-18.30 (Niet ZA)
Koster en zalenverhuur Erika de Weerd [email protected] 040 254 5468 (thuis)
040 253 2669 (kerk)
Informatie en bestuur      
Voorzitter Kerkenraad - Vacature -    
Secretariaat & Scriba Leonard Verspuij [email protected] 040 230 1199
Voorzitter CvK Roelof Haak [email protected] 040 254 47 88
Secretaris CvK Eelco Ravenhorst [email protected] 040 253 92 79
Ledenadministratie -Vacature- [email protected]  
Pastoraat      
Seniorenpastoraat-contactnetwerk Nel Kruize
Marijke van Erk
[email protected]
[email protected]
040 787 5193
040 253 5079
Welkomgroep - nieuwe leden Carolien Welting [email protected] 040 230 0461
Jeugd en jonge ouders Kees Bikker [email protected] 040 254 2549
Kruispunten van het leven Jannie v.d. Woude
Ds. Wim Dekker
[email protected]
[email protected]
040 253 3259
040 202 4240
Jeugdraad      
Coördinator / jeugdouderling Kees Bikker  [email protected] 040 254 25 49
Communicatie Wouter de Geus [email protected] 06 239 108 13
Penningmeester Hielke Schoonewelle [email protected] 040 254 93 55
Kindernevendienstcoördinator Renee de Kok [email protected]  
Kinderoppascoördinator Elise de Lange-van Berchum [email protected] 040 253 00 93
Diaconaal werk Voor diaconale ondersteuning en Bloemenfonds voor bloemengroet  
Coördinator Diaconie Ankie Buijs [email protected] 040 253 87 62
Gemeente diaconaat Astrid Schoonewelle   06 421 910 81
Bloemengroet: doorgeven aan één van de predikanten   
Website      
Technisch beheer Wouter de Geus [email protected] 06 239 108 13
Webredacteur - Vacature -    
Agenda Gerard Hosmar [email protected] 06 204 05 113
Nieuwsbrief Berichten voor e-mail nieuwsbrief (wekelijks) [email protected]  
Kerkblad SAMEN     nbsp;
Redactie Gerwim Goorhuis
Thijs Soede
Rolf Bennik
Wouter de Geus
Jan Helder
Roedi Stevenson
Jannie Stemerdink
[email protected]  
Bezorging Ernstjan Groeneveld [email protected] 040 204 6718
Administratie Henk Rutgers   040 254 55 43
Ledenlijst Samen Leny de Geus [email protected] 040 254 04 87
Financieel      
Bijdragen administratie Hans Brave [email protected] 040 254 3176
Informatie collectebonnen Wim van der Kruk [email protected] 040 253 6902
Overige diensten      
Kerkdienst online beluisteren Simon Wijma   040 254 42 36
Autodienst Gerwim Goorhuis   040 254 37 23

  

Rekeningnummers:

 

 
Kerkblad Samen NL36 INGB 0003 3270 54 Kerkblad Samen vd Prot. Gem. te VHV
Actie Vitaal / Verbouwing NL71 RABO 0373 7307 56 Innovatie Immanuelkerk Veldhoven
Kerkbalans NL68 RABO 0373 7307 13 CvK Prot. Gem. Veldhoven
ZWO NL83 INGB 0003 8927 85 ZWO raad Prot. Gem. te Veldhoven
Collectebonnen NL74 RABO 0159 6237 66 Collecterekening Prot. Gem. Veldhoven
Solidariteitskas, PKN NL46 RABO 0373 7307 21 CvK PGV inz. Solidariteitskas en Oudejaarscollect
Immanuelfonds NL25 ABNA 0814 4227 80 Prot. Gem. VHVN. Immanuelfond
Diaconie, bloemenfonds NL64 INGB 0003 9250 40 Diaconale Raad Prot. Gem. te Veldhoven

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met