Protestantse gemeente


Veldhoven

Jeugdraad

De Jeugdraad heeft als doel het jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente te Veldhoven een passende invulling te geven. Voor de activiteiten verwijzen wij u naar de pagina Jeugdwerk.

De Jeugdraad bestaat uit

Kees Bikker (Voorzitter / Jeugdouderling)
Hielke Schoonewelle (Penningmeester)
Lieuwe Wijbenga
Elise de Lange -van Berchum
Renee de Kok
Om contact op te nemen met de jeugdraad kun je een e-mail sturen  of spreek één van ons aan.

 

Persoonlijke motivatie

Kees Bikker

De kerk is een geloofsgemeenschap die heel wat te bieden heeft. Daar zijn we ons niet altijd van bewust. De uitdaging is hoe kun je als kerk kan aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Niet alleen bij onze jongeren binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Denk alleen al aan de scholen in Veldhoven. Als voorzitter van de jeugdraad  draag ik mijn steentje hieraan bij. 

Hielke Schoonewelle

Sinds het voorjaar van 2014 ben ik met plezier penningsmeester van de jeugdraad. Ik vind dit een interessante taak. Daarnaast vind ik het leuk om activiteiten voor de jeugd en de vrijwilligers te organiseren. 

Lieuwe Wijbenga

Sinds mei 2019 ben ik als kerkelijk werker actief in deze gemeente. Één van mijn speerpunten is het jeugdwerk. Ik vind het belangrijk dat de kerk een plek is waar mensen zich veilig voelen. Een plek om tot rust te komen en waar je je verhaal kunt doen. Een plek waar je met elkaar de verhalen hoort over bijzondere mensen die God ervaren. Dat geldt ook zeker voor kinderen en jongeren. Door met elkaar activiteiten te doen of in gesprek te gaan probeer ik er voor de jeugd te zijn. Daarbij is het niet alleen de vraag wat de jeugd voor de kerk kan betekenen, maar meer nog: wat kunnen wij als kerkgemeenschap voor onze jeugd betekenen. Ook hoop ik jongeren te bereiken die niet in de kerk komen, maar wel levensvragen hebben waar ze over willen spreken. Voel je vrij om contact met mij op te nemen.

Laatste wijziging: 2023-01-24 19:58:35

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met