Protestantse gemeente


Veldhoven

Zondagse vieringen

De reguliere kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en duren tot ongeveer 11.00 uur. Op de eerste pagina van de website en in de zondagsbrief staan de voorgangers vermeld.

Tijdens de dienst is er oppas aanwezig voor de allerkleinsten. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn na een gezamenlijk begin van de viering, welkom bij de kindernevendienst. En vanaf oktober tot en met april komen elke eerste zondag van de maand de tieners vanaf groep 7 tijdens de kerkdienst samen in de tienerruimte. De kinderen en jongeren en hun begeleiders komen later terug in de kerkzaal om de viering gezamenlijk te beëindigen.
De diensten worden muzikaal begeleid op orgel en/of piano. Er wordt gebruik gemaakt van beamerprojectie, zodat iedereen kan meelezen en meezingen.

Er is een groep lectoren die de lezingen verzorgt.

De bloemen die tijdens de dienst de kerkzaal sieren worden, met een door de kerkgangers ondertekende kaart, als groet en bemoediging naar een gemeentelid gebracht. Voordracht wordt gedaan door de kerkelijk werker namens de pastoraatsgroep en gemeenteleden bezorgen de bloemen.

Eens per twee maanden vieren we een dienst van Schrift en Tafel

Na afloop van elke dienst is iedereen welkom in de hal van de kerk om na te praten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.

De diensten worden opgenomen en uitgezonden via KerkTV.

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen is er de autodienst.

Kansel.jpg

Laatste wijziging: 2024-04-08 11:57:22

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met