Protestantse gemeente


Veldhoven

Pastoraat

Binnen de Protestantse Gemeente Veldhoven doen we een beroep op ieder gemeentelid om aandacht te hebben voor elkaar. 

Daarbij zijn er gemeenteleden die een extra inspanning willen doen als lid van een van de, voor onze kerkgemeente zeer belangrijke, werkgroepen. Zij proberen te zorgen dat eenieder die aandacht wil of nodig heeft deze ook werkelijk krijgt. Hiermee proberen ze de betrokkenheid van een ieder bij en binnen onze gemeente te versterken en te vergroten. 

Voor elk van onze werkgroepen staan onderstaand de gegevens van de verantwoordelijke contactpersonen vermeld. Voel u vrij om hem of haar te benaderen voor meer informatie, met een vraag vanuit uzelf of om de vraag van een ander door te geven. 

Vacature: pastoraal ouderling

Het pastoraat van onze kerk onderhoudt het contact met leden, dit wordt verzorgd door een groot aantal vrijwilligers. Een pastoraal ouderling is een van deze vrijwilligers en is daarnaast lid van de kerkenraad. Binnen het pastoraat zijn er 4 ouderlingen. Per september is er een vacature. Het tijdsbeslag is moeilijk aan te geven; afhankelijk van de eigen mogelijkheden moet gerekend worden met twee dagdelen per week. Zijn of haar taken:

  • In overleg met het pastorale team contacten leggen en onderhouden met gemeenteleden
  • Deelnemen aan het overleg van pastorale ouderlingen (5x per jaar)
  • In overleg met de andere pastorale ouderlingen de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen bijwonen
  • Meedoen in het zondagsrooster van ‘ambtsdrager van dienst’

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de scriba of predikant.

Welkomstgroep – nieuwe leden

Wie via de landelijke ledenadministratie van de Protestantse Kerk Nederland als nieuw lid binnenkomt of zich wil aanmelden als lid van onze gemeente mag rekenen op een hartelijk welkom. Bent u nieuw en is er nog geen contact geweest neem dan contact op met: info@immanuelkerkveldhoven.nl

Jeugd en jonge ouders

Als kerkgemeente vinden we het belangrijk dat er binnen onze gemeente veel aandacht uitgaat naar onze kinderen en jongeren. Door op “jeugdwerk” te klikken kom je op onze webpagina met meer informatie over de activiteiten die we op dit thema ondernemen binnen de gemeente. Heeft u hier nog meer vragen over of wilt u aanvullende informatie neem dan contact op met:

DSC_0284.JPG Kees Bikker
Telefoon: 040-2542549
Mail: jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl

Kruispunten van het leven

De vreugde van een geboorte, het vieren van een huwelijk, het verdriet bij het verlies van een naaste of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in het leven  - dan leeft de kerk graag mee. Het kan fijn zijn als er iemand op bezoek komt en je een luisterend oor vindt.

WimDekker.jpg Ds. Wim Dekker
De Sitterlaan 80
Telefoon: 040-2024240
Mail: wdekker1994@kpnmail.nl

Seniorenpastoraat-contactnetwerk

Ouderdom is niet zozeer aan een bepaalde leeftijd gebonden. Vanuit deze groep is er aandacht voor het levensverhaal en het ‘staan tussen de generaties’. Ook is er aandacht voor de grote en soms ingrijpende veranderingen die er kunnen zijn in het persoonlijke leven. Er is tijd om terug te blikken op het vele dat er is geweest en gebeurd, de vragen en zorgen die er kunnen zijn maar zeker ook de dankbaarheid over wat er geweest is. Contactpersonen binnen deze werkgroep zijn:

NelKruize.jpg

Nel Kruize
Telefoon: 040-7875193 
Mail: nellykruize@hotmail.com

Laatste wijziging: 2019-11-30 16:08:08

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met