Protestantse gemeente


Veldhoven

Beate Rose

 'Daar klinkt de hoop in door, een vast voornemen, om er met elkaar voor te kunnen zorgen dat mensen, ook al zijn ze op hoge leeftijd of ook al mankeren ze van alles, zich thuis kunnen voelen op de plek waar ze zijn, ook al is dat dan misschien op een gesloten afdeling. Een instelling voor zorg voor kwetsbare ouderen is een klein stukje van die grote, Bijbelse droom. Die droom wordt gedragen door mensen, alleen en met elkaar. Een kerkelijk gemeente, een geloofsgemeenschap is daar ook zo'n stukje in. Vandaag zijn we bij elkaar in een kerk die Immanuel heet, God is bij de mens, God woont bij mensen, in ons hart en wekt ons om de weg naar heelheid en vrede voor alle mensen te gaan.'

Op 27 augustus 2017 werd ik door ds Wim Dekker verbonden aan de protestantse gemeente Veldhoven, als predikant met een bijzondere opdracht. Ik werk als geestelijk verzorger bij De Hoevenakkers in Waalre en Merefelt in Veldhoven, de verpleeghuizen en het hospice van de ouderenorganisatie Zorg in Oktober. Bovenstaand een fragment uit de preek die ik toen mocht houden over de ontmoeting van Jezus met tien ernstige zieke mensen uit Lucas 17.

Al twee keer eerder werd ik aan een gemeente verbonden als predikant ten behoeve van mijn werk in een zorginstelling. In 2002 in Dongen, waar ik werkte in de geestelijke gezondheidszorg en in 2010 in Den Bosch, waar ik ziekenhuispredikant was. Al vroeg in mijn leven kreeg ik met lijden en sterfelijkheid te maken. Dit heeft zeker een rol gespeeld in mijn keuze voor theologie. Al jong stelde ik me vragen over hoe zin en moed te vinden in het leven dat zo mooi en zo moeilijk is. In mijn studie kon ik me verder verdiepen in hoe mensen de eeuwen door met levensvragen zijn om gegaan.

Tijdens studententijd in Groningen heb ik naast theologie ook vakken kunnen volgen bij filosofie, algemene literatuurwetenschap en op het conservatorium. Na mijn afstuderen heb ik gekozen voor het werk met mensen in zorginstellingen. Ook werkte ik kortere periodes in de gemeente, in Bierum (1998) en in Scherpenzeel (2016). Binnen en buiten mijn werk zijn muziek/zingen, natuur/wandelen en lezen en schrijven belangrijke bronnen van inspiratie gebleven.

Als predikant met een bijzondere opdracht ligt mijn werkgebied in de instelling, bij de mensen die in zorg zijn bij Oktober. De verbinding met de kerk en met de gemeente van de Immanuelkerk betekent daarbij veel voor mij. Lijden dragen, zin vinden, daarvoor hebben mensen elkaar nodig. Het is fijn om bij u voor te gaan en de wereld van de gemeente en die van het verpleeghuis met elkaar in verbinding te brengen. Sinds een aantal jaar kunnen we als geestelijk verzorgers ook mensen thuis bezoeken, die 50+ zijn of in de laatste levensfase. Als geestelijk verzorgers werken we binnen Oktober en in de wijk ook veel met en voor andere zorgverleners, in het geven van scholing, het deelnemen aan multidisciplinair overleg en het bieden van opvang en beraad bij moeilijke situaties.

Zo hoop ik als predikant / geestelijk verzorger bij te dragen aan heelheid en inspiratie, door voor verbindingen te zorgen, tussen groepen mensen, instituties, generaties en thematieken. Ook na ruim 20 jaar een roeping waar ik vol vuur voor ga.

Laatste wijziging: 2023-02-27 21:34:40

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met