Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek Bladel

Ons verhaal

De organisatie binnen de vierplek Bladel is in de handen van de  Kerkenraadscommissie Vierplek Bladel.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de PG Veldhoven draagt deze commissie de zorg voor het reilen en zeilen van de vierplek Bladel.

Een 3 tal leden van de commissie vormen de vertegenwoordiging van de vierplek binnen de kerkenraad van PG Veldhoven.

De vierplek heeft een eigen predikant op basis van een 30 % predikantsplaats.

Als predikant is Ds M J Kreeft verbonden aan deze vierplek.

De zondagse diensten worden gehouden in het Witte Kerkje in Bladel.

Ook is hier een ontmoetingsruimte beschikbaar naast de kerk met de naam De Dissel.

Om de inspiratie vanuit het Woord levend te houden wordt in Bladel de zondagse eredienst in stand gehouden. Op dit moment is dat 3x per maand waarbij op de zondag dat er geen dienst is er de mogelijkheid is voor samenkomst in het gemeenschapshuis “De Dissel”.

Vanaf 1 januari 2021 is de Protestantse gemeente Bladel opgeheven en zijn we verder gegaan als Vierplek Bladel als onderdeel van de protestantse gemeente Veldhoven.

Het werkgebied van de vierplek Bladel omvat de burgerlijke gemeenten Bladel en Reusel-de Mierden met uitzondering van de kerkdorpen Casteren en Lage Mierde.

Bestuurlijk zijn wij onderdeel van de protestantse gemeente Veldhoven maar lokale organisatie is in handen van de Werkgroep vierplek Bladel.

Een drietal laden van deze werkgroep vertegenwoordig de werkgroep in de kerkenraad van Veldhoven.

·         Mevr J Ockhuysen als vertegenwoordiger van de liturgiegroep

·         Ds. M.J Kreeft als predikant en vertegenwoordiging van de pastoraatsgroep

·         Dhr. P. Matthijsse als vertegenwoordiging van de CVK groep

De taak van de werkgroep vierplek is het in stand houden van de pastorale ondersteuning van de plaatselijke leden van de vierplek, het in stand houden van de plaatselijke samenkomsten in het Witte kerkje en alle verdere noodzakelijke hand en spandiensten ter behoud van de Vierplek Bladel.

Als kerkgemeenschap proberen we er voor elkaar en voor anderen te zijn en hanteren daarbij in ons beleid een aantal uitgangspunten zoals verwoord elders op deze website waar u ook uitgebreide informatie vindt over onze verdere activiteiten en regelmatige bijeenkomsten.

Laatste wijziging: 2021-04-10 15:46:12

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met