Protestantse gemeente


Veldhoven

Wim Dekker

Sinds augustus 2012 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente te Veldhoven.

Als dominee herken ik mij in de omschrijving dat een dominee ‘kijkt of er iets te leren en te bidden valt’. Ik leer van de mensen die ik ontmoet en door mijn opleiding en achtergrond kan ik ook iets leren, doorgeven aan mensen.

Met het woord ‘bidden’ komt God om de hoek kijken. Hoe is God aanwezig -verborgen aanwezig- in het leven. De Bijbel staat vol met verhalen en ervaringen van mensen: niet alleen positieve getuigenissen over God, maar ook aanklacht en debat. En er zijn stemmen die een goed woordje voor God doen. In het evangelie over Jezus Christus komt de (verborgen) aanwezigheid van God op een spannende manier aan het licht.\

 

Wim_nieuw.jpg

Het geloof in God die zich aan mensen bindt, komt tot uitdrukking in een oude Engelstalige pelgrimszegen. Die geef ik graag door omdat de veelzijdigheid ervan me raakt:

Christ be with me, Christ within me,
Christ behind me, Christ before me,
Christ beside me, Christ to win me,   
Christ to comfort and restore me,       
Christ beneath me, Christ above me,
Christ in quiet, Christ in danger,
Christ in hearts of all that love me,
Christ in mouth of friend and stranger.

Mijn wieg stond in Noordwijk (ZH) en na de middelbare school (Atheneum (VWO)) begon ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam aan de vooropleiding: twee dagen Latijn en twee dagen Grieks per week als voorbereiding op de studie theologie. In mijn afstudeerfase schonk ik extra aandacht aan het vak ‘missiologie & evangelistiek’. En voor mijn eindscriptie deed ik onderzoek naar de wervende kracht van gospelmuziek zoals dat in die tijd wekelijks op Radio 3 te beluisteren (eerst Happy Sound, later Gospelrock –op zaterdagmorgen).  

Na mijn studie werd ik predikant in achtereenvolgens Monnickendam (1991-1997), Sliedrecht (1997-2003) en Serooskerke Walcheren (2003-2012). In periodes van studieverlof deed ik vrijwilligerswerk bij de Regenboog (huiskamerproject verslavingszorg), deed ik mee aan internationale ontmoetingen in Casa Locarno (Wereldraad van Kerken). Ook las ik in zo’n periode van studieverlof in zes weken de Bijbel en deed mee aan een uitwisseling van kerken in de regio Dordrecht met de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda. Later volgde ik uit het nascholingsaanbod van de landelijke kerk een cursus ‘intensieve meditatietraining ’ en een ‘introductie contextueel pastoraat’.

Met deze bagage ben ik graag ‘gemeentepredikant’. Dat betekent dat ik me inzet voor de organisatorische kanten die er aan de kerk zitten, maar ook dat ik steeds vasthoudt dat het om mensen gaat. En dat ik opensta voor ontmoetingen om te ‘kijken of er iets te leren en te bidden valt’.

Ds. Wim Dekker

De Sitterlaan 80
5505 AE  Veldhoven
Telefoon:  040 2024240
Mobiel:  06 237 17 603
Email: predikant@immanuelkerkveldhoven.nl

Laatste wijziging: 2023-10-05 11:56:02

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met