Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek Bladel

Afscheid ds. Marie-Jantien Kreeft

Bij het bericht wat u zojuist ontving over het stoppen met de bijeenkomsten in De Dissel ná de dienst heeft u zich misschien afgevraagd……”hoe gaat het dan op 5 december met het afscheid van ds Kreeft?”

U kunt er van uitgaan dat wij als kerkenraadscommissie met dezelfde vraag zaten. Tóch willen we dit gewoon door laten gaan al zal het zeer sober worden. Uitstellen is vrij zinloos omdat er al zoveel andere zaken óók zijn uitgesteld; denk maar aan de feestelijke bijeenkomsten die we ons hadden voorgenomen met het 200-jarig jubileum van het Witte Kerkje en de fusie met de P.G. Veldhoven.

Marie-Jantien zal haar voorgaan ongetwijfeld in het licht van haar afscheid vorm geven en ook zal onze voorzitter, Dick Oerlemans, haar na afloop toespreken en daarbij het door u geschonken cadeau aanbieden. Er is royaal gegeven dus dit gedeelte kan goed vorm krijgen. We hebben besloten géén uitnodigingen naar andere gemeenten of pastores te sturen.

Bij dit alles blijven de aanwezige gemeenteleden op hun plaats in het Witte Kerkje of in De Dissel zitten en afgezien van een eventueel applaus zit er weinig anders op dan na afloop van de dienst rustig en op onderlinge afstand huiswaarts te keren.  

Ds. Kreeft zal de komende maanden nog diverse malen in het Witte Kerkje voorgaan dus later zal er alle gelegenheid zijn om nog persoonlijk met haar te spreken. Verder zijn er natuurlijk allerlei andere vormen van communicatie zoals e-mails, kaartjes, brieven enz..

 

Namens de kerkenraadscommissie en met hartelijke groet,

 

Piet Matthijsse

Laatste wijziging: 2021-11-24 14:10:46

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met