Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek Bladel

Predikantswisseling in de vierplek Bladel

De afgelopen maanden is op verschillende manieren de predikantswisseling bij de Vierplek Bladel aan de orde geweest. Bij dezen willen we u informeren over de laatste stand van zaken.
Per 1 december zal ds Marie-Jantien Kreeft haar inzet voor de Vierplek (0.3 fte) beëindigen maar haar inzet voor PG Valkenswaard continueren.
 
Ds. Marie-Jantien KreeftHoewel formeel op dat moment als “gastpredikant” nemen we als gemeenteleden binnen de Vierplek afscheid van haar in de dienst op zo 5 december. Normaliter zouden we haar, na ruim vijf jaar in Bladel te hebben gestaan, graag een feestelijke dienst hebben aangeboden waarbij we na afloop ook velen van u zouden kunnen ontmoeten. Echter, gezien de huidige corona beperkingen zijn we al blij dat, zoals het er nú naar uitziet, de gemeenteleden uit de Vierplek aanwezig kunnen zijn.
Uitstellen lijkt ons geen alternatief en bovendien blijft Marie-Jantien actief binnen de combinatie zodat u haar nog geregeld kunt ontmoeten.
 
 
Na een hiaat in de maand december zal ds Matthijs de Vries vanaf 1 januari a.s. de vacature bij de Vierplek gaan invullen op een niveau van 0.2 fte en dat voor een periode van negen jaar.
 
De laatste handtekening vanuit de classis is hiervoor deze week gezet. Het is onnodig hem aan u voor te stellen want u kent hem allen. 
Zijn eerste dienst in de Vierplek is al op 2 januari maar als “intrede dienst” denken we eerder aan de dienst op zondag 20
februari.
Voorzichtigheidshalve veronderstellen we dat ook dan nog beperkingen gelden zodat we voorlopig geen uitnodigingen zullen rondsturen. Wél zullen we de burgerlijke gemeente, de R.K. parochies en de zorginstelling Oktober op de hoogte brengen van deze verandering.
 

Laatste wijziging: 2021-11-28 17:15:08

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met