Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek Bladel

Kerkdiensten Bladel

Kerkdiensten in Witte Kerkje in Bladel

In onze kleine gemeente zijn de voorgangers naast onze eigen predikant vaak gastpredikanten. De kerkdiensten volgen onze eigen vaste liturgie maar gastpredikanten hebben de volledige vrijheid om de liturgie van de dienst zelf in te vullen.

​Liturgisch centrum van de kerk

Voorin de kerk vindt u naast de preekstoel de liturgische tafel met daarop een kaars en de bloemen. Vanachter deze tafel wordt de dienst geleid. De preekstoel wordt gebruikt voor de uitleg van de schrift. Ook vindt u voorin de paaskaars en het doopvont.

​Muziek

De muzikale begeleiding van de zang zal meestal gebeuren via ons orgel maar er kan ook gekozen worden om hiervoor de piano of andere instrumenten te gebruiken.

​De liturgie

De diensten in Bladel volgen in het algemeen de onderstaande liturgie.
Hierbij is woord en tegenwoord van de gemeente gangbaar.
Ook de volgorde van liederen en lezingen zal in het algemeen de onderstaande liturgie volgen. Wij zingen in de diensten uit het Nieuwe Liedboek.
Achterin de liedboeken in de kerk vindt u een inlegvel met een korte samenvatting van de liturgie. Hiermee kunt u ook meedoen met de door de gemeente gesproken antwoorden.

​Kinderen in de kerk.

Kinderoppas

Voor de kleinste kinderen is er alleen oppas als dit vooraf wordt aangevraagd.
Contactpersoon voor de oppas Mw. Petri Jobse tel 0497 388349 of meldt het ruim van te voren via het contactformulier (Henk: is dat er nog??).

Kindernevendienst

Er is geen oppas of kindernevendienst, toch zijn kinderen altijd welkom in de dienst, meeluisteren of zelf bezig zijn met lezen en of kleuren kan altijd.

Gasten

Gasten zijn altijd welkom in onze diensten. Bladel ligt in een recreatieve omgeving en er zijn veel gasten die verblijven op een camping of in recreatie centra in de omgeving. Komt u met grotere groepen dan horen wij dat graag vooraf.  Meldt het per telefoon. Ons kerkje heeft circa 70 vaste zitplaatsen maar met wat improvisatie is dit zeker uit te breiden. 

 

Algemene liturgie.

Inleiding van de dienst:
 
Algemene mededelingen door de ambsdrager van dienst.

Groet van de predikant
Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn
Allen: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

Bemoediging en drempelgebed
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: Drempelgebed
Lied (evt. volgend couplet uit intochtslied ) (de gemeente gaat zitten)
Voorganger: Gebed om ontferming
Allen: een gezongen kyrie…begeleid door orgel/piano
Allen: Zingen van het Gloria

De schrift gesproken en gezongen

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezingen (evt. een lied tussen de Schriftlezingen)
De lezingen worden besloten met de gezongen lofzegging “U komt de lof toe”

Uitleg

Orgelspel

Lied of geloofsbelijdenis

Gaven en Gebeden
Voorbeden (intenties uit het voorbedeboek opnemen)
Stil gebed besloten met een gezamenlijk “Onze Vader”
Inzameling der gaven
Allen:Zingen van het slotlied

Wegzending en Zegen

Voorganger: Zegen
Allen: Amen, amen, amen

Laatste wijziging: 2021-08-29 22:14:06

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met