Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek Bladel

Verhuur Witte kerkje

Tarieven lijst voor 2023

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden deze tarieven voor zowel leden van de gemeente als anderen.
  2. Deze lijst blijft geldig totdat een nieuwe lijst is geplubliceerd wat normaliter jaarlijks plaatsvindt.

 

Download tarievenlijst hier

 

 

A. Trouw- en uitvaartdiensten

 

Trouwdienst in Witte Kerkje

€ 650,-

 

 

Uitvaartdienst vanuit Witte Kerkje

€ 650,-

 

 

NB: Uitvaartdienst elders

€ 400,-

 

Toelichting:

1-  Onder “dienst” wordt hier verstaan een door de eigen of vervangende predikant/ gemachtigde geleide dienst inclusief liturgie, orgel/pianospel, huwelijkskaars en kostersdiensten (bij gebruik Witte Kerkje)

2-  Voor niet-leden kan een toeslag van 25 % worden berekend. Dit ter beoordeling door het college van kerkrentmeesters.

 

B. Huren van ruimte per dagdeel

 

Grote zaal Dissel incl. gebruik open keuken

€ 90,-

 

 

Kerkzaal

€ 250,-

 

 

 

Toelichting:

1-  Per geval wordt steeds een huurovereenkomst opgemaakt waarin vooraf detailafspraken worden vastgelegd

2-  Bij huur van meerdere dagdelen of voor bijzondere doelen worden aparte afspraken over de huursom gemaakt. Dit ter beoordeling door het College van Kerkrentmeesters.

3-  Gebruik van de open keuken in De Dissel is steeds gebaseerd op het principe van “self-service”. Alle verbruiksmaterialen moeten worden meegebracht

4-  Gebruik van de aanwezige audio- of video apparatuur is geen onderdeel van de huur

5- Voor gebruik van de Dissel bij trouw- en uitvaartdiensten dient een apart huurcontract te worden afgesloten

6-  Dagdeel: ochtend: 09:00 – 12:00 uur, middag: 13:30  - 16:30 uur en avond: 19:30 – 22:30 uur

 

C. Reserveren

 

Ruimten reserveren via tel 085- 8775803 (consistorie kerk, wordt doorgeschakeld) of

email adres vandissellaan3@pkn-bladel.nl

Laatste wijziging: 2023-09-02 22:29:19

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met