Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek regeling

Bij het samengaan van de protestantse gemeenten Bladel en Veldhoven was, zoals vereist in de kerkorde, een nieuwe “Plaatselijke Regeling” opgesteld. In deze regeling is opgenomen dat voor de Vierplek Bladel, als onderdeel van de nieuwe Protestantse gemeente te Veldhoven (PG Veldhoven), een door de kerkenraad vast te stellen “lokale regeling” zal worden  opgesteld.

Dit document vindt u via de onderstaande link..

Laatste wijziging: 2022-01-17 23:04:18

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met