Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek Bladel

Giften en Bijdragen

Sinds het “samengaan” van de Protestantse Gemeente te Bladel met de Protestantse gemeente te Veldhoven zijn ook al de financiële zaken ondergebracht bij één gezamenlijke administratie.

Dit heeft ondermeer gevolgen voor de te gebruiken bankrekeningen


Het collecte rooster voor de samenkomsten in het Witte Kerkje in Bladel is gelijk aan dat van de Immanuëlkerk in Veldhoven.

Mocht u, via overschrijving, een bijdrage willen leveren aan de doelen waarvoor gecollecteerd wordt dan kan dat via de beschikbare bankrekeningen die u vindt op de pagina “Contact”.

 

De diaconie heeft hiervoor twee rekeningnummers beschikbaar.

 

  • Helpen Ver Weg en/of
  • Helpen Dichtbij en bloemenfonds

 

Deze rekening nummers kunt u ook terugvinden op de service pagina in het kerkblad.  

In de omschrijving van de overschrijving kunt u het specifieke doel aangeven en liefst ook de datum als het een collecte betreft.

Bij de fysieke collecte in het Witte Kerkje wordt steeds door de ambtsdrager van dienst aangegeven welke van de twee gebruikte collectezakken voor de collecte moet worden gebruikt.  Informatie betreffende de collecten kunt u ook vinden op de pagina Preekrooster Vierplek Bladel.  In de weekelijkse zondagsbrief vindt u ook een toelichting betreffende de collectes.

Voor vrijwillige bijdragen aan de kerk  over 2021 kunt u dit jaar dezelfde rekeningnummers gebruiken die u voorheen gebruikte:

  • Vierplek Bladel; ( zie achterin het kerkblad op de service pagina) 

Vanaf 2022 kunt u de algemene bankrekening “Kerkbalans” gebruiken die ook op de service pagina is aangegeven.
 

 

Laatste wijziging: 2023-05-10 18:38:02

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met