Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek Bladel

Geschiedenis

De naam Brabant wordt voor het eerst gebruikt ten tijde van de Franken (7e t/m 9e eeuw).
Hun enorme gebied hebben zij onderverdeeld in gouwen.
Eén zo’n gouw wordt Brabant genoemd.
Vóór hen zijn er Romeinen, Germanen en Kelten geweest en later ook Hollanders en Fransen, maar bovenal is dit een provincie van Brabanders. De dood van Karel de Grote (814) betekent het einde van het Frankische Rijk. Brabant gaat nu deel uitmaken van het middenrijk Lotharingen dat daarna ontstaat.
 

Vanaf 1106 is er een hertog van Brabant, wat een gebied is dat naast het huidige Noord-Brabant, ook delen van het huidige België beslaat. ’s-Hertogenbosch, vanaf 1185 stadsrechten, is naast Leuven, Brussel en Antwerpen wisselend hoofdstad van Brabant. De Middeleeuwen zijn een bloeiperiode voor Brabant. Kerken, zoals de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch, worden gebouwd en kunstenaars krijgen veel opdrachten. Helaas zijn in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) veel kunstwerken vernield. Door deze oorlog wordt ook de economische bloei van Brabant teniet gedaan. Veldslagen worden op Brabants gebied uitgevochten, met als voornaamste slachtoffer de Brabantse bevolking. Na de Vrede van Munster in 1648 wordt Brabant Staats-Brabant genoemd en wordt behandeld als veroverd gebied.

(De vergadering rond de vrede van Munster)
De Brabanders worden uit ambten geweerd en uitoefening van het Katholicisme wordt verboden. De economie, ingestort tijdens de
Tachtigjarige Oorlog, krijgt geen kans tot herstel. De achterstand van Brabant verandert vooral met de komst van de Fransen in 1794. Brabant wordt als zelfstandig gewest, Bataafs Brabant, opgenomen in de Bataafse Republiek.
Er komt vrijheid van godsdienst en de Brabanders mogen weer ambten vervullen.

 Ook in economisch en cultureel opzicht is er weer sprake van enige bloei. In deze periode ontstaan de Waterstaatskerken, die in het begin van de 19e eeuw door ingenieurs van Waterstaat (in opdracht van het Ministerie van Eredienst) in Nederland werden gebouwd.

Als voorbeelden zijn te noemen de St.Antoniuskerk te Breda, St.Petrus Banden te Overschie, St.Augustinus te Utrecht, St.Jan de Doper te Roosendaal, O.L. Vrouw-Presentatie te Aarle-Rixtel, maar ook de kleine Protestantse kerkjes in de Kempen, zoals ons kerkje te Bladel aan de Van Dissellaan.
Ziehier het ontstaan van het huidige Brabant in al zijn geledingen, momenteel de meest toonaangevende provincie in Nederland in economisch opzicht!

Laatste wijziging: 2021-08-29 23:01:42

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met