Protestantse gemeente


Veldhoven

Contact

Wanneer u ideeën of vragen hebt, neem dan contact met ons op door de een van de onderstaande e-mailadressen of telefoonnummers te gebruiken. 

Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven Route naar Immanuelkerk 

Contactinformatie van de Vierplek Bladel vindt u hier.
 

Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer

Predikant

 

Kerkelijk werker

Ds. Wim Dekker

 

Lieuwe T. Wijbenga

 

wdekker1994@kpnmail.nl

 

l.t.wijbenga@ziggo.nl 

040 202 42 40
06 237 17 603
9.00-9.30 & 18.00-18.30 (Niet ZA)

06 193 56 774

Koster en zalenverhuur Hetty van den Hurk

koster@immanuelkerkveldhoven.nl

06 508 18 845 (mobiel)
040 254 75 29 (thuis)
040 253 26 69 (kerk)

Kerkenraad (KR)      
Voorzitter Kerkenraad Anneke van der Linde anne.g.vanderlinde@planet.nl 06 511 95 171
Secretariaat & Scriba Leonard Verspui scriba@immanuelkerkveldhoven.nl 040 230 11 99
       
College van Kerkrentmeesters (CvK)      
Voorzitter Rob Schraven schraven.robert@gmail.com 040 253 70 68
Secretaris Jan Helder janjoop.helder@xs4all.nl 040 251 03 55
Penningmeester Margreet Hagreis margreethagreis@gmail.com 040 368 60 82
Informatie collectebonnen Wim van der Kruk wim.van.der.kruk@hccnet.nl 040 253 69 02
Ledenadministratie An Maring ledenadministratie@immanuelkerkveldhoven.nl 040 257 26 88
       
Pastoraat      
Seniorenpastoraat-contactnetwerk Marijke van Erk contactnetwerk@immanuelkerkveldhoven.nl 040 253 50 79 of 06 556 85 079
Welkomgroep - nieuwe leden   info@immanuelkerkveldhoven.nl  
Jeugd en jonge ouders Kees Bikker jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl 040 254 25 49
Kruispunten van het leven Ds. Wim Dekker wdekker1994@kpnmail.nl 040 202 42 40
       
Jeugdraad      
Coördinator / jeugdouderling Kees Bikker  jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl 040 254 25 49
Penningmeester Hielke Schoonewelle penn.jeugdraad@immanuelkerkveldhoven.nl 040 254 93 55
Kindernevendienstcoördinator Renee de Kok jan_renee@hotmail.com  
Kinderoppascoördinator Eline Hosmar eline.hosmar@gmail.com 040 253 54 85
     
College van Diakenen Voor diaconale ondersteuning en Bloemenfonds voor bloemengroet  
Voorzitter Gijs van Vark voorzittercvd@immanuelkerkveldhoven.nl 06 344 72 051 
Secretaris Leny de Geus lenydegeus@gmail.com 040 254 04 87
Penningmeester Marja Anwar penningmeestercvd@immanuelkerkveldhoven.nl 06 509 81 825
Gemeente diaconaat Bep Kastelijns bep@kastelijns.nl 06 308 11 154
Bloemengroet: doorgeven aan de predikant   
       
Website      
Technisch beheer Wouter de Geus wdegeus@gmail.com 06 239 10 813
Webredactie Gerwim Goorhuis
Roedi Stevenson
website@immanuelkerkveldhoven.nl   
Agenda Gerard Hosmar agenda@immanuelkerkveldhoven.nl 040 253 54 85
       
Kerkblad SAMEN      
Redactie Gerwim Goorhuis
Thijs Soede
Rolf Bennik
Wouter de Geus
Roedi Stevenson
Gerard Hosmar
redactie@immanuelkerkveldhoven.nl  
Bezorging Ernstjan Groeneveld groeneijk@gmail.com 040 204 67 18
Administratie Henk Rutgers henk.rutgers@onsmail.nl 040 254 55 43
Ledenlijst Samen Leny de Geus lenydegeus@gmail.com 040 254 04 87
       
Zondagsbrief      
Coördinator Marie-José den Brok zondagsbrief@immanuelkerkveldhoven.nl 06 123 59 635
       
Overige diensten      
Kerkdienst online beluisteren Simon Wijma   06 5585 3121
Autodienst Hans en Hillie Nieuwenhuizen Hiltje1946@gmail.com 040 253 78 09 of 06 133 54 320

  

Rekeningnummers:

 

 
Kerkblad Samen NL71 RABO 0373 7307 56 CvK PG Veldhoven inz Kerkblad SAMEN vd PG Veldhoven
Kerkbalans NL68 RABO 0373 7307 13 CvK Prot. Gem. Veldhoven
Helpen ver weg NL59 RABO 0373 7444 55 College van Diakenen PG Veldhoven inz. ZWO-helpen ver weg
Helpen dichtbij en bloemenfonds NL56 RABO 0373 7442 18 College van Diakenen PG Veldhoven inz. Diaconie-helpen dichtbij
Collectebonnen NL74 RABO 0159 6237 66 Collecterekening Prot. Gem. Veldhoven
Solidariteitskas, PKN NL46 RABO 0373 7307 21 CvK PGV inz. Solidariteitskas en Oudejaarscollecte
Immanuelfonds NL68 RABO 0373 7307 13 CvK Prot. Gem. Veldhoven ov.v. Immanuelfonds
     

Laatste wijziging: 2023-05-29 15:56:20

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met