Protestantse gemeente


Veldhoven

Contact

Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven Route naar Immanuelkerk 

Contactinformatie van de Vierplek Bladel vindt u hier.
 

Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer

Predikant

Vacant

predikant@immanuelkerkveldhoven.nl

-
 

Kerkelijk werker Lieuwe T. Wijbenga kerkelijkwerker@immanuelkerkveldhoven.nl 06 193 56 774
 
Koster en zalenverhuur Hetty van den Hurk

koster@immanuelkerkveldhoven.nl

06 508 18 845 / 040 254 75 29
 

Kerkgebouw Immanuelkerk info@immanuelkerkveldhoven.nl 040 253 26 69
 
Kerkenraad (KR)      
Voorzitter Kerkenraad Anneke van der Linde voorzitterkr@immanuelkerkveldhoven.nl 06 511 95 171
Secretariaat & Scriba Leonard Verspui scriba@immanuelkerkveldhoven.nl 040 230 11 99
       
College van Kerkrentmeesters (CvK)      
Voorzitter Rob Schraven voorzittercvk@immanuelkerkveldhoven.nl 040 253 70 68
Secretaris Jan Helder secretariscvk@immanuelkerkveldhoven.nl 040 251 03 55
Ledenadministratie Janine Meerman ledenadministratie@immanuelkerkveldhoven.nl 06 443 003 01
       
Pastoraat      
Seniorenpastoraat-contactnetwerk Marijke van Erk contactnetwerk@immanuelkerkveldhoven.nl 040 253 50 79 / 06 556 85 079
Jeugd en jonge ouders Kees Bikker jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl 040 254 25 49
Kruispunten van het leven Lieuwe T. Wijbenga kerkelijkwerker@immanuelkerkveldhoven.nl 06 193 56 774
       
Jeugdraad      
Coördinator / jeugdouderling Kees Bikker  jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl 040 254 25 49
     
College van Diakenen    
Voorzitter Gijs van Vark voorzittercvd@immanuelkerkveldhoven.nl 06 344 72 051 
Secretaris Nel Fun secretariscvd@immanuelkerkveldhoven.nl  
Penningmeester Marja Anwar penningmeestercvd@immanuelkerkveldhoven.nl 06 463 944 98
  Bep Kastelijns helpendichtbij@immanelkerkveldhoven.nl 06 308 111 54
       
Website      
Technisch beheer Wouter de Geus webmaster@immanuelkerkveldhoven.nl 06 239 10 813
Webredactie Gerwim Goorhuis website@immanuelkerkveldhoven.nl   
Agenda Gerard Hosmar agenda@immanuelkerkveldhoven.nl 040 253 54 85
       
Kerkblad SAMEN      
Redactie Gerwim Goorhuis redactie@immanuelkerkveldhoven.nl  
Distributie Ernstjan Groeneveld distributie@immanuelkerkveldhoven.nl 040 204 67 18
Administratie Henk Rutgers admisamen@immanuelkerkveldhoven.nl 040 254 55 43
       
Zondagsbrief      
Coördinator Marie-José den Brok zondagsbrief@immanuelkerkveldhoven.nl 06 123 59 635
       
Overige diensten      
Kerkdienst online Simon Wijma kerktv@immanuelkerkveldhoven.nl 06 5585 3121
Autodienst Hans en Hillie Nieuwenhuizen autodienst@immanuelkerkveldhoven.nl 040 253 78 09 / 06 133 54 320
Informatie collectebonnen Wim van der Kruk collectebonnen@immanuelkerkveldhoven.nl 040 253 69 02

  

Rekeningnummers:

 

 
Kerkblad Samen NL71 RABO 0373 7307 56 CvK PG Veldhoven inz Kerkblad SAMEN vd PG Veldhoven
Kerkbalans NL68 RABO 0373 7307 13 CvK Prot. Gem. Veldhoven
Helpen ver weg NL59 RABO 0373 7444 55 College van Diakenen PG Veldhoven inz. ZWO-helpen ver weg
Helpen dichtbij en bloemenfonds NL56 RABO 0373 7442 18 College van Diakenen PG Veldhoven inz. Diaconie-helpen dichtbij
Collectebonnen NL74 RABO 0159 6237 66 Collecterekening Prot. Gem. Veldhoven
Solidariteitskas, PKN NL46 RABO 0373 7307 21 CvK PGV inz. Solidariteitskas en Oudejaarscollecte
Immanuelfonds NL68 RABO 0373 7307 13 CvK Prot. Gem. Veldhoven ov.v. Immanuelfonds
     

Laatste wijziging: 2024-04-17 14:04:40

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met