Protestantse gemeente


Veldhoven

Vierplek Bladel

Ontmoeting rond ‘Wonen in de Kempen’

 

Een beknopt verslag

Op 13 maart was er een ontmoeting over woonbeleid in de Kempen.

De avond vond plaats in De Dissel, te Bladel. Gespreksleider was Theo Verbruggen.

Aanwezig waren zo’n 30 bezoekers, waaronder:  

 • de wethouder ruimtelijke ordening Bladel,
 • een Tweede Kamerlid voor het CDA,
 • een uitzendondernemer/projectontwikkelaar uit Hapert,
 • Pieter van Winden (regiopredikant protestantse Kempenkerken), 
 • een vertegenwoordiger van de regionale koepel van ouderenverenigingen, 
 • een vertegenwoordiger van het Kempisch Ondernemers
 • Platform KOP,
 • meerdere deelnemers in locatieverenigingen in de regio (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO),
 • jongeren uit Bladel,
 • een vertegenwoordigster van CDJA Brabant,
 • Matthijs de Vries (predikant Witte Kerkje Bladel),
 • Ferdinand Borger (predikant Waalre),
 • een leidinggevende van de Immanuelkerk Veldhoven
 • en verder meerdere belangstellenden uit Hapert, Bladel, Reusel en Hoogeloon.

Theo Verbruggen vroeg naar de situatie van het ‘wonen in de Kempen’. Opvallend:

 

 •           De moeite om als starter de woningmarkt op te komen
 •           De lagere inkomensgroepen vinden nauwelijks een betaalbare woning
 •           Als je hier werkt en woont en je gescheiden raakt, vind je niet of nauwelijks een woning in de regio
 •           Iedereen staat schijnbaar alleen in deze problematiek

Hier zie je hoe marktwerking het wonen te sterk bepaalt. De overheid probeert hierin te sturen. Dat lukt ten dele:

 

 • Ingewikkelde regelgeving remt woningbouw en ontwikkeling, bijvoorbeeld bij het splitsen van grote woningen voor meerdere  zelfstandige bewoners
 •  Projectontwikkelaars stappen in die markt, nemen risico en zijn onderworpen aan gemeentelijk beleid en regelgeving
 • Lokale initiatieven van burgers maken verschil:
 • In locatieraden organiseren burgers zelf de bouw van woningen met ondersteuning van woningbouwvereniging en politiek
 • Een voorbeeld waarin senioren na persoonlijke gesprek bereid waren om hun ruime woning ten bate van jongere gezinnen te verruilen voor een levensloopbestendige woning

Op de avond klonk de vraag: wat voor samenleving willen we zijn in Bladel, Reusel, Hapert, de Kempen?

De marktwerking op zich leidt bij economische groei tot toenemend duurdere woningen en dus een toenemend oudere bevolking. Willen we dat? Jong en oud, arm en rijk wil in deze omgeving blijven wonen. Is er woonbeleid dat dat mogelijk maakt?

Mogelijkheden kwamen in beeld.

 • Bovenplaatselijke overheid kan de regelgeving vereenvoudigen.
 • Lokale overheid ondersteunt zelforganisatie van burgers.
 • Kan die zelforganisatie versterkt worden? Kerken doen daar, indien gewenst, graag aan mee.
 • Daar zit op dit moment immers het potentieel om woon-problemen in de regio organisch aan te pakken:  ín de mensen en in hun familieverbanden, collectieve particuliere ondernemingen, projectontwikkelaars die verbonden zijn met de regio, dorpsraden, die samen woningbouw realiseren. Een uitdagende situatie.

Pieter van Winden, regiopredikant, pieter@interimpredikant.nl, 0612171113

Laatste wijziging: 2024-04-06 22:22:46

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met