Protestantse gemeente


Veldhoven

Immanuelkoor

IKHeader.jpg

Wie op woensdagavond het Kapelleke inloopt, ontmoet een stel  heel enthousiaste mensen.

Mensen die trouw iedere week één van hun hobby’s komen uitoefenen: samen zingen en daar zichtbaar en hoorbaar hun uiterste best voordoen.

Er wordt serieus gerepeteerd  en vol overgave gezongen.

De dirigent  is Ab Visscher, een ervaren zanger en grote animator van ons koor.

IKTekening.jpg

We zingen meerstemmig, tot 4-stemmig, afhankelijk van de mogelijkheden.

Enkele keren per jaar luisteren we een kerkdienst op met mooie zang en muziek.

Zangplezier staat bij ons voorop, maar natuurlijk wordt gezelligheid niet vergeten.

Wel wordt er naar behoud en verbetering van kwaliteit gestreefd.

Hier wordt stevig aan gewerkt door stemoefeningen.

Wij nodigen u van harte uit om een avond te komen luisteren of om mee te zingen.

Wij zijn er iedere woensdagavond van half acht tot half tien.

 

IK_blad.jpg

Repertoire

Ons repertoire bestaat uit liturgische koormuziek, van renaissance tot eigentijds.

We zingen natuurlijk ook liederen uit het nieuwe liedboek, meerstemmig.

IKvogels.png

Samen

Als we in een kerkdienst zingen, staat de dienstbaarheid aan de liturgie voorop.

Samen met de gemeente zingen. Zingen zodat we verwonderd raken door het zingen zelf. En daarin dan Samen zijn.

LIED

Niet te schatten sinds wanneer.

Al dat gepraat over U al die boeken.

 

Niets bereikt U

Niemand haalt U dichterbij.

 

Enkel te zingen

Zijt Gij.

 

Huub Oosterhuis.

INFO: Ab Visscher. Mail :   mail@abcvisscher.nl

Laatste wijziging: 2023-04-12 12:48:42

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met