Protestantse gemeente


Veldhoven

Immanuelkoor

Het Immanuelkoor bestaat uit een kleine 30 enthousiaste zangers.

We zijn een gemengd, 4-stemmig koor dat minstens vier keer per jaar een kerkdienst opluistert met mooie liturgische muziek. Het repertoire is breed, van de vroegste renaissance muziek tot eigentijds. Daarnaast zingen we regelmatig liederen uit het nieuwe liedboek en soms ook wel een niet-liturgisch werk.
Zangplezier staat voorop, en gezelligheid wordt ook niet vergeten.
Wel wordt er naar behoud en verbetering van kwaliteit gestreefd. 
Tijdens de repetities wordt hier stevig aan gewerkt door middel van gerichte stemoefeningen

Het koor staat onder de gedreven leiding van Ab Visscher. Hij kan bogen op een lange en gedegen ervaring als tenor in vele (kamer-) koren en projecten van goed geschoold amateur tot semi-professioneel niveau. 

Elke woensdagavond wordt er gerepeteerd van 20.00 uur tot 22.00 uur.
In de Immanuelkerk aan de Teullandstraat.

U kunt vrijblijvend een avond komen luisteren en/of meezingen. Er is vooral plaats voor tenoren en bassen.

Van harte welkom!

Info: abc.visscher@onsbrabantnet.nl 

D-Immanuelkoor-Panorama_2.JPG

Onze agenda

Zingen in 2020

In verband met het coronavirus zijn al de activiteiten van het koor geannuleerd.
We hopen voor 2021 weer plannen te maken. We sluiten ons aan bij het lied dat Anneke van Giersbergen zong in het tv-optreden van“Hart en Ziel”.

Repertoire

We hebben een heel divers repertoire. We zingen allerlei genres uit verschillende culturen. Het kan eenvoudige muziek zijn, maar ook ingewikkelde, zoals polyfone zang. Alles behoort tot de mogelijkheden, mits het goede muziek is.
images.jpg
Als we in een kerkdienst zingen, staat de dienstbaarheid voorop. Samen met de gemeente zingen. Maar dan geldt nog steeds dat het kwaliteit moet hebben. Zingen, zodat we verwonderd raken ook door het zingen zelf. En daarin dan "samen" zijn.
images.jpg

Wat zit in onze mappen? 

-Liederen uit het Liedboek voor de Kerken, de bundel Tussentijds, van Taizé en Iona.
-Engelse koormuziek van Tallis, Byrd en Purcell.
-Psalmen op de manier van Engelse Chants.
-Liederen van Huub Oosterhuis en "zijn" componisten.

Laatste wijziging: 2020-08-25 21:29:31

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met