Protestantse gemeente


Veldhoven

Kerkenraad

Leonard Verspui

 

De kerkenraad is het hoogste orgaan binnen onze kerk. Ze is verantwoordelijk voor het definiëren, coördineren en bewaken van de identiteit van de kerkengemeenschap en voor het door haar opgestelde beleid. Ze is de werkgever van het personeel en verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen.

De kerkenraad vult haar taken in op basis van beleidsplan. Het actuele beleidsplan (2017-2020) vindt u hier.

Taken van de Kerkenraad

  • De identiteit van onze kerkengemeenschap vastleggen en bewaken.
  • Binnen deze identiteit ruimte scheppen voor verschillende vormen van geloofsbeleving, zorg dragen dat gemeenteleden met die verschillende geloofsbeleving ruimte en acceptatie krijgen.
  • Zorg dragen dat de verschillende groepen, zoals jongeren, jonggehuwden, gemengd gehuwden, alleenstaanden, ouderen enz. de juiste pastorale aandacht krijgen.
  • Zorgen dat contacten met andere geloofsgemeenschappen in en buiten Veldhoven worden geïnitieerd.
  • Gelegenheid geven om naast de erediensten met elkaar over verschillende vormen van geloofsbeleving te spreken: kringen, gespreksgroepen en groothuisbezoeken e.d.
  • Bevorderen dat gemeenteleden aandacht besteden aan verre en nabije naasten. Het college van Diakenen coördineert onze Hulp Dichtbij en Hulp ver weg
  • Zorgen dat het pastorale team voldoende ondersteund wordt in de taken die aan het team zijn toegewezen.
  • Goede en duidelijke communicatie binnen en buiten de gemeente bevorderen, waaronder een jaarlijkse gemeentevergadering/gemeenteberaad.
  • Zorgen dat de financiële aspecten in het gehele kerk-zijn worden ingepast.
  • Bekend zijn met de richtlijnen van de landelijke organisaties en daar naar handelen.

 

Werkwijze Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de verschillende colleges en raden die onderdeel zijn van de kerk. De voorzitters van de colleges, de predikanten en de voorzitter en scriba van de raad vormen de bestuurswerkgroep van de kerkenraad. Ze bespreken en regelen de operationele zaken. De kerkenraad kan zich zo focussen op haar beleidsmatige en besluitvormende taken.

 

 

Vergadering agenda's

2023
24 januari
28 maart
27 juni
26 september
28 november

 

Laatste wijziging: 2023-01-23 21:24:16

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met