Protestantse gemeente


Veldhoven

Kerkenraad + BestuursWerkgroep

De kerkenraad is het hoogste orgaan binnen onze kerk. Ze is verantwoordelijk voor het definiëren, coördineren en bewaken van de identiteit van de kerkengemeenschap en voor het door haar opgestelde beleid. Ze is de werkgever van het personeel en verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen.

De kerkenraad vult haar taken in op basis van een beleidsplan.
Het beleidsplan Vuurplaats Immanuel (2024-2030) vindt u hier.

 

Taken van de Kerkenraad

 

 • De identiteit van onze kerkengemeenschap vastleggen en bewaken.
 • Binnen deze identiteit ruimte scheppen voor verschillende vormen van geloofsbeleving, zorg dragen dat gemeenteleden met die verschillende geloofsbeleving ruimte en acceptatie krijgen.
 • Zorg dragen dat de verschillende groepen, zoals jongeren, jonggehuwden, gemengd gehuwden, alleenstaanden, ouderen enz. de juiste pastorale aandacht krijgen.
 • Zorgen dat contacten met andere geloofsgemeenschappen in en buiten Veldhoven worden geïnitieerd.
 • Gelegenheid geven om naast de erediensten met elkaar over verschillende vormen van geloofsbeleving te spreken: kringen, gespreksgroepen en groothuisbezoeken e.d.
 • Bevorderen dat gemeenteleden aandacht besteden aan verre en nabije naasten. Het college van Diakenen coördineert onze Hulp Dichtbij en Hulp ver weg
 • Zorgen dat het pastorale team voldoende ondersteund wordt in de taken die aan het team zijn toegewezen.
 • Goede en duidelijke communicatie binnen en buiten de gemeente bevorderen, waaronder een jaarlijkse gemeentevergadering/gemeenteberaad.
 • Zorgen dat de financiële aspecten in het gehele kerk-zijn worden ingepast.
 • Bekend zijn met de richtlijnen van de landelijke organisaties en daar naar handelen.

 

 

Agenda's van vergadering

Bestuurswerkgroep Kerkenraad
16 januari 2024 30 januari 2024
16 februari 2024 26 maart 2024
12 maart 2024 25 juni 2024
9 april 2024 24 september 2024
14 mei 2024 26 november 2024
11 juni 2024  
9 juli 2024  
10 september 2024  
8 oktober 2024  
12 november 2024  
10 december 2024  

 

 

BestuursWerkgroep

Kerkenraad2307.png

 

De bestuurswerkgroep (BW) is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de kerk. In het organigram staat de bestuurswerkgroep bewust onderaan. Zo willen we aangeven dat de bestuurswerkgroep ondersteunend is aan de kerkenraad. Net zoals de kerkenraad de activiteiten van de kerk ondersteunt. Dit geeft ook een karaktertrek van onze kerk weer: bottom-up georganiseerd, met veel ruimte voor eigen initiatief van leden.
De voorzitters van de colleges, de predikanten en de voorzitter en scriba van de raad vormen de bestuurswerkgroep van de kerkenraad. Ze bespreken en regelen de operationele zaken. De kerkenraad kan zich zo focussen op haar beleidsmatige en besluitvormende taken.
De belangrijkste taken zijn:

 • Opstellen agenda kerkenraad en voorbereiden besluitvorming
 • Besluiten over operationele zaken
 • Organiseren INFOrmeel

 

Leden van de Kerkenraad

 

 

lid BW

Anneke van der Linde

duovoorzitters *
Bram Donkers  
Leonard Verspui scriba *
Rob Schraven voorzitter College van Kerkrentmeesters *
Gijs van Vark voorzitter College van Diakenen *
Simon Wijma met bijzondere opdracht *
vacature predikant Veldhoven *
Lieuwe Wijbenga kerkelijk werker Veldhoven *
Theo Engelen notulist BestuursWerkgroep *
Kees Bikker voorzitter Jeugdraad  
Janneke Ockhuijsen Vierplek Bladel  
Marjolein Mallens ambtsdrager van dienst  
Elke van den Berg ambtsdrager van dienst  
Bep Kastelijns diaken  
Hans Kok pastoraal ouderling  
Gerdien Kok pastoraal ouderling  
Saapke Quaak diaken  
Matthijs de Vries predikant Vierplek Bladel  
     
     

Voor verdere informatie over de Kerkenraad of de bestuurswerkgroep kun u contact opnemen met de scriba.

Laatste wijziging: 2024-06-10 21:13:02

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met