Protestantse gemeente


Veldhoven

Trouwen, dopen en uitvaart

Trouwdiensten

Heb je trouwplannen?
Alvast van harte gefeliciteerd met deze mooie stap.
Trouwdiensten zijn aparte kerkdiensten die volgen op de burgerlijke huwelijksvoltrekking.
Hoewel iedereen het wel zo zegt ‘trouw’ je dus eigenlijk niet in de kerk, maar je vraagt God om inzegening en bevestiging van het burgerlijk huwelijk. Over iedere relatie kan in onze gemeente Gods zegen worden gevraagd.
Onze gastvrijheid willen we graag tonen door met het bruidspaar te bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe de dienst vorm en inhoud krijgt.

In onze kerk zijn ongeveer 180 zitplaatsen, er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving, er is een orgel en een piano, een beamer staat klaar voor presentaties en wij verzorgen graag koffie en thee met gebak.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kan contact worden opgenomen met een voorganger via telefoon of predikant@immanuelkerkveldhoven.nl of kerkelijkwerker@immanuelkerkveldhoven.nl, zie de Contactpagina.

De voorganger wil graag met jullie in gesprek om jullie – als dat nog nodig is – beter te leren kennen en te horen wat jullie verwachten van de dienst.

Er is uiteraard veel ruimte is voor eigen inbreng in een trouwdienst.

 

Uitvaartdiensten

Wanneer na een overlijden een uitvaart vanuit de gemeente gewenst wordt, is het belangrijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de voorganger. Dit om afspraken te kunnen maken over tijd en plaats van de uitvaartdienst.
Bij de voorbereidingen van de uitvaart zal de voorganger rekening houden met de wensen van de familie en de overledene.

In onze kerk zijn ongeveer 180 zitplaatsen, er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving, er is een orgel en een piano, een beamer staat klaar voor presentaties en wij verzorgen graag koffie en thee met koek of broodjes.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met een voorganger via telefoon of  predikant@immanuelkerkveldhoven.nl of kerkelijkwerker@immanuelkerkveldhoven.nl, zie de Contactpagina.

Doopdiensten

Wel of niet dopen, dat is voor ouders die een kindje gekregen hebben, geen vreemde vraag. Het is immers niet vanzelfsprekend dat je je kindje laat dopen. Het gaat om een bewuste keuze die je als ouders maakt.

Bij die keuze kunnen allerlei gedachten en ook vragen een rol spelen.

Je kunt als ouders van mening zijn dat je kind later zelf moet kunnen kiezen, want bij dopen gaat het er toch om dat je lid van de kerk/gemeente wordt. En kun je dat als ouder voor je kind beslissen?

Maar het is ook mogelijk om een ander accent te benadrukken rond de doop. Want God zegt tot een mensenkind: Ik ben er voor jou. En aan het begin van een mensenleven mag dat hardop gezegd worden.

Sommige ouders vragen zich dan af of bij het geloven in die belofte van God voor je kind dan ook hoort dat je je kind laat dopen. Daar wordt niet in alle kerken hetzelfde antwoord op gegeven. In sommige kerken worden pasgeboren kinderen als het ware onder die zegen van God gebracht. Sommige kerken noemen dat opdragen. Binnen onze kerk noemen we dat: zegening van kinderen.

Dus die mogelijkheid is er ook: je laat je kind niet dopen, maar komt met je kind naar een viering om het te laten zegenen, om zo aan te geven dat je vertrouwt op de zegen van God vanaf het prille begin van het leven van je kind.

En dat houdt in dat geen enkel kind ongezegend zijn of haar leven hoeft te beginnen.

In de oecumene wordt wel gesproken over een dubbele dooppraktijk. En wordt erkend dat uit de bijbel beide handelwijzen af te lezen zijn: zowel de kinderdoop als de volwassendoop.

In onze kerk willen we die ruimte ook van harte geven. En daarnaast dus ook de zegening van kinderen aan ouders als mogelijkheid aanbieden.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kan contact worden opgenomen met een voorganger via telefoon of predikant@immanuelkerkveldhoven.nl of kerkelijkwerker@immanuelkerkveldhoven.nl, zie de Contactpagina.

 

 

Laatste wijziging: 2024-01-12 11:41:16

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met