Protestantse gemeente


Veldhoven

Trouwen, dopen en uitvaart

Trouwdiensten

Jullie willen gaan trouwen.
Misschien denken jullie ook wel aan een viering in de kerk, maar hebben jullie aarzelingen over wat en hoe of zitten jullie met veel vragen. Of misschien denken jullie er heel verschillend over. De één wil heel graag in de kerk trouwen, de ander liever niet of misschien wel helemaal niet.
Als dominee van de Immanuelkerk wil ik daarin dan graag met jullie meedenken. Er zijn veel mogelijkheden om de viering van een huwelijk in de kerk gestalte te geven.
Dit aanbod geldt ook voor mensen van hetzelfde geslacht die hun relatie willen laten inzegenen.

Ook mensen die geen lid zijn van onze kerk kunnen ten allen tijde contact opnemen. In overleg bekijken we of en hoe we jullie van dienst kunnen zijn op jullie trouwdag.

Het is wel handig om eerst te overleggen over datum en tijdstip van de viering voordat jullie de kaarten laten drukken.

Uitvaartdiensten

Wanneer je afscheid moet nemen van een geliefde, omdat hij of zij gestorven is, dan zoek je elkaars nabijheid.
Wanneer je dat doet in een kerk, dan zoek je ook Gods nabijheid.
Welke woorden, welke handelingen of rituelen je daarvoor wilt gebruiken, ligt in onze Immanuelkerk niet vast.
Sommige mensen spreken van een 'afscheidsdienst', andere van een 'dankdienst voor het leven van…'. In overleg met de dominee die voorgaat in die dienst, wordt gezocht hoe dat vorm kan krijgen.
Daarbij proberen we het leven van je overleden geliefde te zetten in het licht van wat hij of zij geloofde; in het licht van zijn of haar overtuiging.
Daarbij kunnen natuurlijk de kerkelijke liederen en woorden gebruikt worden, maar ook niet-kerkelijke liederen en woorden; datzelfde geldt voor muziek.
Praktisch gesproken:
de begrafenisondernemer zal contact zoeken met de dominee en de beheerder van de kerk om allereerst de afspraak te maken over het tijdstip van de dienst. Daarna zal de dominee een afspraak maken voor een gesprek over de invulling van de dienst.
Ook mensen die geen lid zijn van onze kerk kunnen een beroep op de dominee doen om voor te gaan in de dienst.
Bij een crematie is het vaak zo dat het afscheid niet in het kerkgebouw maar in de aula van het crematorium plaatsvindt. Er kan echter ook eerst een dienst in het kerkgebouw plaatsvinden, waarna een korte bijeenkomst volgt in het crematorium.
Voor vragen kun je natuurlijk ook direct terecht bij dominee Wim Dekker
 

Doopdiensten

Wel of niet dopen, dat is voor ouders die een kindje gekregen hebben, geen vreemde vraag. Het is immers niet vanzelfsprekend dat je je kindje laat dopen. Het gaat om een bewuste keuze die je als ouders maakt.

Bij die keuze kunnen allerlei gedachten en ook vragen een rol spelen.

Je kunt als ouders van mening zijn dat je kind later zelf moet kunnen kiezen, want bij dopen gaat het er toch om dat je lid van de kerk/gemeente wordt. En kun je dat als ouder voor je kind beslissen?

Maar het is ook mogelijk om een ander accent te benadrukken rond de doop. En dan denk ik aan wat God tot een mensenkind zegt: Ik ben er voor jou. En aan het begin van een mensenleven mag dat hardop gezegd worden.

Sommige ouders vragen zich dan af of bij het geloven in die belofte van God voor je kind dan ook hoort dat je je kind laat dopen. Daar wordt niet in alle kerken hetzelfde antwoord op gegeven. In sommige kerken worden pasgeboren kinderen als het ware onder die zegen van God gebracht. Sommige kerken noemen dat opdragen. Binnen onze kerk noemen we dat: zegening van kinderen.

Dus die mogelijkheid is er ook: je laat je kind niet dopen, maar komt met je kind naar een viering om het te laten zegenen, om zo aan te geven dat je vertrouwt op de zegen van God vanaf het prille begin van het leven van je kind.

En dat houdt in dat geen enkel kind ongezegend zijn of haar leven hoeft te beginnen.

In de oecumene wordt wel gesproken over een dubbele dooppraktijk. En wordt erkend dat uit de bijbel beide handelwijzen af te lezen zijn: zowel de kinderdoop als de volwassendoop.

In onze kerk willen we die ruimte ook van harte geven. En daarnaast dus ook de zegening van kinderen aan ouders als mogelijkheid aanbieden.

P.s. In het Dienstboek deel 2, p.427 van onze kerken vinden we nu ook een Orde voor dankzegging en zegening na geboorte van een kind.

Laatste wijziging: 2019-08-16 16:57:52

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met