Protestantse gemeente


Veldhoven

Immanuelfonds

Omzien naar elkaar: het Immanuel Fonds

Simon Wijma


Iedere zondag staat er voor en na de kerkdienst in de hal van de kerk een statafel met daarop een aantal adreskaartjes en een bak met felicitatiekaarten. En daarnaast staat dan één van de leden van de Immanuelfonds-commissie, die u graag een adres en een fotokaart laat uitzoeken. Wie en wat is ook alweer het Immanuel Fonds en wat is de bedoeling ervan?
Het Immanuel Fonds (IF) heeft eigenlijk twee doelen. Aan de ene kant is het een vorm van pastoraat: gemeenteleden zien om naar elkaar. Kerkgangers nemen een adreskaartje mee waar naam, adres en verjaardag van een mede-gemeentelid van 75 jaar of ouder op staan. Daar zoeken ze een mooie fotokaart bij uit en rond de verjaardag van de geadresseerde brengen ze de verjaardagskaart aan huis, dat mag met een bezoekje of anders een gesprekje aan de deur.
Op die kaart wordt ook het rekeningnummer van het IF vermeld. Er staat bij dat het op prijs wordt gesteld wanneer gemeenteleden, die het waarderen dat er aandacht wordt besteed aan hun verjaardagen, bijdragen aan het IF.
En dat is het andere doel van het IF. Door die bijdragen en andere giften kan het IF materialen en middelen die van nut zijn voor de kerkelijke gemeente aanschaffen. En dat kan van alles zijn. Een aantal jaren geleden heeft de piano in de kerkzaal op deze manier een hoes gekregen en voor de keuken zijn glazen aangeschaft. Zaken die er anders niet gekomen zouden zijn, omdat ze niet passen in de begroting van de colleges of door dringender bestedingen steeds weer onder op de wenslijstjes komen. Ook moeten bestedingen van het IF duidelijk herkenbaar, tastbaar zijn voor de gemeente en moet de uitvoering praktisch zijn en in afzienbare tijd realiseerbaar. De IF-commissie hoort graag wensen en suggesties voor bestedingen van gemeenteleden.
Die commissie bestaat uit vijf personen:

  • De penningmeester, tevens lid van het College van Kerkrentmeesters
  • Beheerder van het drukwerk (de felicitatiekaarten)
  • Coördinator
  • Ledenadministrateur
  • Gemeentelid

Het fonds valt formeel onder het CvK, maar de commissie is autonoom in de beslissingen. Bij grotere bestedingen wordt wel overlegd met dat college. De commissie komt incidenteel bij elkaar. Er blijken in onze gemeente meerdere getalenteerde fotografen te zijn, die veel mooie en vaak gedetailleerde foto’s aanleveren om uit te selecteren.
Het is de bedoeling dat de commissie de gemeenteleden de gelegenheid geeft een kaartje te bezorgen, maar soms blijft er wel een enkele kaart over na de kerkdienst. Dan gaan de commissieleden zelf op pad. Want anders dan bij het Verjaardagsfonds van vroeger, dat door een vaste groep mensen werd verzorgd, is het uitgangspunt immers dat het IF gemeente-breed wordt gedragen. Alle gemeenteleden worden gevraagd om te zien naar hun mede-gemeenteleden, niemand uitgezonderd!

 

EFonds.jpg

Hans Brave bij de tafel van het Immanuel Fonds

 

Informatie: fonds@immanuelkerkveldhoven.nl

Bankrekening: NL68 RABO 0373 7307 13     CvK Prot. Gem. Veldhoven ov.v. Immanuelfonds

Laatste wijziging: 2023-08-16 17:23:27

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met