Protestantse gemeente


Veldhoven

College van Diakenen

Paraplu1.jpg

Met de giften van gemeenteleden en de inzet van vele vrijwilligers wil het College van Diakenen (CvD) de diaconale roeping in de kerk en de wereld vervullen. We doen dit lokaal en landelijk via “Helpen Dichtbij” en internationaal via “Helpen Ver weg”.

In ons beleidsplan hebben we onze missie, visie en plannen voor de komende jaren geformuleerd.

We streven ernaar als Immanuelkerk een diaconale gemeente te zijn. Omzien naar elkaar, en helpen waar nodig, is een opdracht voor iedereen.  Als u signaleert dat hulp van het CvD nodig is, kunt u altijd contact met ons opnemen. U bent onze ogen en oren.

Er vallen heel veel taken onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen.

Wij doen lang niet alles zelf. Heel veel mensen zijn hierbij actief. Daarom willen wij van hieruit alle mensen bedanken, die ons helpen om alle taken die onder onze paraplu vallen waar te kunnen maken.

Het college van Diakenen wordt op dit moment gevormd door de volgende personen:

Gijs van Vark Voorzitter
voorzittercvd@immanuelkerkveldhoven.nl
Leny de Geus Secretaris
Cecile Visscher Notulist
Marja Anwar Penningmeester
penningmeestercvd@immanuelkerkveldhoven.nl

 Helpen Dichtbij
Ankie Buijs
Astrid Schoonewelle
Lieuwe Wijbenga             (speciale projecten)
Hetty Oerlemans (vertegenwoordiger vanuit Bladel)

Helpen Ver weg
Leny de Geus
Nel Fun
Dick de Ruiter (vertegenwoordiger vanuit Bladel)

Rekeningnummer helpen ver weg:
NL59 RABO 0373 7444 55 
t.n.v.. College van Diakenen PG Veldhoven inz. ZWO-helpen ver weg

Rekeningnummer helpen dichtbij:
NL56 RABO 0373 7442 18 
t.n.v. College van Diakenen PG Veldhoven inz. Diaconie-helpen dichtbij

Gedetailleerde begrotingen en jaarrekeningen zijn te vinden op de pagina van het College van Kerkrentmeesters

Klik hier voor het declaratieformulier t.b.v. bloemen en attenties uit het Bloemenfonds

Paraplu2.jpg

Laatste wijziging: 2021-09-23 20:16:54

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met