Protestantse gemeente


Veldhoven

College van Diakenen

Paraplu1.jpg

Met de giften van gemeenteleden en de inzet van vele vrijwilligers wil het College van Diakenen (CvD) de diaconale roeping in de kerk en de wereld vervullen. We doen dit lokaal en landelijk via “Helpen Dichtbij” en internationaal via “Helpen Ver weg”.

In ons beleidsplan hebben we onze missie, visie en plannen voor de komende jaren geformuleerd.

We streven ernaar als Immanuelkerk een diaconale gemeente te zijn. Omzien naar elkaar, en helpen waar nodig, is een opdracht voor iedereen.  Als u signaleert dat hulp van het CvD nodig is, kunt u altijd contact met ons opnemen. U bent onze ogen en oren.

Er vallen heel veel taken onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen.

Wij doen lang niet alles zelf. Heel veel mensen zijn hierbij actief. Daarom willen wij van hieruit alle mensen bedanken, die ons helpen om alle taken die onder onze paraplu vallen waar te kunnen maken.

Documenten ter inzage

 

2024

Begroting 2024

2023

Begroting 2023

2022

Jaarrekening 2022
Begroting CvD 2022

2021

Begroting CvD 2021 
Begroting CvD 2021 toelichting
Jaarrekening 2021

2020

Begroting CvD 2020
Jaarrekening CvD 2020

2019

Jaarrekening CvD 2019
Begroting CvD Dichtbij 2019
Begroting CvD Ver Weg 2019

2018

Begroting DR 2018
Begroting ZWO 2018
Jaarrekening Diaconie ZWO 2018

Het college van Diakenen wordt op dit moment gevormd door de volgende personen:

Gijs van Vark Voorzitter
voorzittercvd@immanuelkerkveldhoven.nl
Nel Fun Secretaris
secretariscvd@immanuelkerkveldhoven.nl
Eelco Ravenhorst Notulist
Marja Anwar Penningmeester
penningmeestercvd@immanuelkerkveldhoven.nl

 Helpen Dichtbij
Lieuwe Wijbenga             (speciale projecten)
Bep Kastelijns
Saapke Engel (vertegenwoordiger Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje)

Helpen Ver weg
Miriam en Rick Bakker
Nel Fun
Dick de Ruiter (vertegenwoordiger vanuit Bladel)

Rekeningnummer helpen ver weg:
NL59 RABO 0373 7444 55 
t.n.v.. College van Diakenen PG Veldhoven inz. ZWO-helpen ver weg

Rekeningnummer helpen dichtbij:
NL56 RABO 0373 7442 18 
t.n.v. College van Diakenen PG Veldhoven inz. Diaconie-helpen dichtbij

Klik hier voor het declaratieformulier t.b.v. bloemen en attenties uit het Bloemenfonds

Paraplu2.jpg

 

Voedselbank

De Immanuelkerk in Veldhoven is inleverpunt voor de Voedselbank. Vanaf zondag 25 juni 2023 kunnen inwoners van Veldhoven boodschappen inleveren bij de Immanuelkerk. Deze boodschappen worden bestemd voor klanten van de Voedselbank.

Laatste wijziging: 2024-01-24 11:20:11

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met