Protestantse gemeente


Veldhoven

Oecumenische vieringen

In de Immanuelkerk

Oecumene: De Protestantse Gemeente te Veldhoven onderhoudt contacten met de Rooms Katholieke Parochie en met de Geloofsgemeenschap Oase. Met elk van beide gemeenschappen worden enkele malen per jaar gezamenlijke vieringen of activiteiten georganiseerd. Dat kan zijn in de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid (januari) of in de periodes van Veertigdagentijd of Advent.

 

In het Maxima Medisch Centrum

Wist u dat elke zondagmorgen in het MMC Veldhoven een oecumenische viering gehouden wordt, in de Kapel op de 3e etage, o.l.v. een van de pastores van MMC Eindhoven en Veldhoven? De dienst begint om 10 uur en duurt ongeveer 30 minuten. Vrijwilligers gaan vantevoren met liturgie-boekjes langs de patienten, die na afloop van de dienst het avondmaal of de communie willen ontvangen (meestal wel 40 patienten!) Wie het aankan nemen we mee naar de Kapel , soms in een rolstoel. Vanuit MMC Eindhoven wordt de dienst met dezelfde liturgie uitgezonden via de interne televisie.

Na de dienst gaat de pastor met een van de vrijwilligers langs de bedden om brood en wijn te delen (hosti of matzes, gedoopt in de beker met wijn).
Graag willen wij nog een of twee vrijwilligers van de protestantse kerk erbij hebben. Eens in de drie weken hebt u dan dienst. Helemaal fijn zou het zijn als iemand ook een beetje piano kan spelen om het zingen te begeleiden. Iets voor U ?????
Voor meer informatie:
Lenie van Doorn, tel. 040-253 95 31
Tineke Dommisse, tel. 040 241 61 09

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met