Protestantse gemeente


Veldhoven

College van Kerkrentmeesters

Taken van het College van Kerkrentmeesters (CvK)

Gezamenlijk hebben de kerkrentmeesters in samenwerking met de gehele kerkenraad de taak om de gemeente te bouwen en de eredienst in stand te houden.

Daarnaast wordt een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn: secretariaat, financiële zaken, ledenadministratie en bouw en onderhoud.

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van rentmeesters.

Dit omvat onder andere:

  • beheren van financiële middelen en goederen, waaronder de gebouwen van de gemeente
  • uitvoeren van het financiële beleid wat betreft de aan de gemeente verbonden functionarissen en vrijwilligers
  • organiseren van de geldwerving
  • financieel faciliteren van overige activiteiten, waarbij de verbreiding van het Woord centraal staat anders dan in de erediensten
  • opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening
  • bijhouden van de registers van de gemeenteleden (LRP)
  • beheren van de ANBI-documentatie, die nodig is voor de ANBI-status

 

Bemensing van het CvK

Het college kent de onderstaande leden:

 

Laatste wijziging: 2023-02-07 14:13:22

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met