Protestantse gemeente


Veldhoven

College van Kerkrentmeesters

De Raad voor Financiën en Beheer zorgt voor:

  • het algemene financiële beleid.
  • het onderhoud en beheer van de gebouwen. (Hiervoor bestaat ook de Stichting)
  • de ledenadministratie.
  • personeel voor facilitaire diensten.
  • archivering.
  • contact met provinciale en landelijke instanties.

 

Voor alle raden geldt dat:

  • de Raden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan wijkteams en Kerkenraad.
  • voor alle raden en wijkteams geldt dat er minimaal 2 leden bevestigd ambtsdrager zijn.
  • raden dienen zorg te dragen voor overdracht van en continuïteit in deskundigheid en beleid.
  • binnen de raden kunnen kleine groepen zich met een bepaald aspect bezighouden.

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met