Protestantse gemeente


Veldhoven

College van Kerkrentmeesters

De Raad voor Financiën en Beheer zorgt voor:

 • het algemene financiële beleid.
 • het onderhoud en beheer van de gebouwen. 
 • de ledenadministratie.
 • personeel voor facilitaire diensten.
 • archivering.
 • contact met provinciale en landelijke instanties.
 • de ANBI documentatie, die nodig is voor de ANBI status (zie ook hier)

 

Voor alle raden geldt dat:

 • de Raden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan wijkteams en Kerkenraad.
 • voor alle raden en wijkteams geldt dat er minimaal 2 leden bevestigd ambtsdrager zijn.
 • raden dienen zorg te dragen voor overdracht van en continuïteit in deskundigheid en beleid.
 • binnen de raden kunnen kleine groepen zich met een bepaald aspect bezighouden.

Laatste wijziging: 2021-01-20 09:42:43

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met