Protestantse gemeente


Veldhoven

Helpen ver weg

Wat eerst ZWO werd genoemd,
heet nu ‘Helpen Ver weg’

Met ‘Helpen Ver weg’, proberen wij een steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger samenleving wereldwijd.
We ondersteunen diverse projecten financieel.
 

We willen onze gemeenteleden betrekken bij wat wij doen, door hen te informeren over de projecten die wij ondersteunen.
Dit doen wij door middel van artikelen in Samen en door speciale themadiensten, waarin we wat nader ingaan op een bepaald project.
Veel van de door ons gesteunde projecten worden aangedragen door Kerk in Actie.
Daarnaast ondersteunen wij ook lokale initiatieven en kleine (particuliere) projecten.
De projecten variëren van bijbelonderwijs, scholing en voorlichting en medische ondersteuning tot noodhulp.
Dankzij giften van gemeenteleden, de opbrengst van algemene collectes en van collectes voor een speciaal project, zijn wij in staat de diverse projecten financieel te ondersteunen.

Besteding van de gelden

Jaarlijks hebben wij de volgende vaste posten:
 

Projecten die we ondersteunen:

Eindhoven meets Janoshi. Stichting Eindhoven Bouwt.
Renovatie en ondersteuning van een school voor zigeunerkinderen in Oekraïne.

Lilianefonds.
Hulp voor kinderen met een handicap, die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg, onderwijs en arbeidsmarkt in Azië, Latijns Amerika en Afrika

Stichting Alianzo de Pacto
Hulp aan kinderen in Venezuela, zowel zieke kinderen als vluchtelingen.

​​​​Stichting Heifer
Steun voor boeren in Afrika

​​​​​​Stichting Mutoto
O.a. ondersteuning bij het bieden van onderwijs in Congo

​​​​​​Diverse projecten van Kerk in Actie
​​​​​​​
zoals Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, Zending, Kinderen in de knel.

Kerk in Actie; Bangladesh
Dit omvat 4 projecten:     

 

  • Vrouwen profiteren van innovatief kooktoestel​​​​​​​
  • Dorpskerken bouwen hun gemeente op
  • Beter bestand tegen klimaatverandering
  • Kerk is dienstbaar aan de samenleving
    Zie ook deze video (Youtube)

Bivamontuyo
Kliniek voor ondervoede kinderen in Uganda, opgezet door Kim Vogel. Tevens onderhoud van een plantage, o.a. ter voorziening van een klein inkomen voor de ouders van die kinderen​​​​​​​.​​​​​​ Voor meer informatie: zie onderstaande video

  • Reserve voor noodhulp

De collectes voor Helpen Ver weg, zoals die volgens het rooster zijn vastgesteld kunt u vinden in ons kerkblad “Samen” of in de wekelijkse zondagsbrief.

Heeft u nog vragen over de uitgaven van "Helpen Ver weg" dan kunt u die natuurlijk altijd stellen aan de penningmeester.

Laatste wijziging: 2024-04-04 17:23:57

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met