Protestantse gemeente


Veldhoven

Helpen dichtbij

Activiteiten Helpen Dichtbij

Diverse vaste activiteiten

Onder de paraplu van Helpen Dichtbij worden een aantal vaste activiteiten georganiseerd, waarbij verschillende groepen van gemeenteleden zorg dragen voor deze activiteit. Voor elke activiteit is er een gemeentelid de coördinator.

De activiteiten zijn: autodienst, kinderkledingbeurs, soos, bloemengroet, adventsmiddag, witte donderdagmaaltijd en het avondmaal.

Gemeentediaconaat

Onze kernactiviteit is het gemeentediaconaat met als aandachtsgebied: mensen met minder kansen.

Wij willen indien mogelijk mensen helpen die op financieel of op sociaal gebied een steun in de rug nodig hebben. U kunt contact met ons opnemen voor ondersteuning.

Misschien kent u iemand anders uit de Immanuelkerk of de gemeente Veldhoven of Bladel die hulp nodig heeft. Deze persoon mag altijd contact met ons opnemen, maar is de drempel te hoog, dan kunt u, als de persoon in kwestie daar zelf om heeft gevraagd of toestemming voor heeft gegeven, ook contact opnemen. U bent daarbij onze ogen en oren.  Contactpersoon: Bep Kastelijns (bep@kastelijns.nl). Wij hebben ook contact met een aantal instanties binnen de gemeenten Veldhoven en Bladel die we kunnen benaderen voor hulp indien nodig. Dit zijn voedselbanken in Veldhoven en Bladel, Stichting leergeld, Bureau Sociaal Raadslieden en Cordaad

’t Hemeltje

Diaconaal inloophuis ’t Hemeltje is een gastvrije open plek in de stad, voor dak- en thuisloze mensen, waar ze een luisterend oor, een beetje rust en warmte kunnen vinden.

Al sinds de oprichting in 1994 is onze kerk betrokken bij dit inloophuis. Momenteel vertegenwoordigt Saapke Engel onze kerk in het algemeen bestuur. Als er binnen Veldhoven of Bladel mensen dak -of thuisloos zijn, worden zij voor opvang doorverwezen naar de gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie zie de website: ‘t Hemeltje

Stichting present Eindhoven

Present is een stichting die ervoor zorgt dat mensen die vrijwillig iets te bieden hebben, worden gekoppeld aan mensen die geholpen willen worden. Met meerdere mensen doe je tegelijk een dagdeel bij iemand vrijwilligerswerk.

Je werkt dan vaak 1 dagdeel voor mensen die door omstandigheden het werk niet zelf kunnen doen. Dat kan zijn vanwege ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk, of doordat mensen leven in een sociaal isolement.

Vanuit de Immanuelkerk kan Simon Wijma meer informatie geven. Stichting Present

Diaconale vakantieweken.

Het diaconale vakantiebureau biedt meer dan 80 verschillende diaconale vakantieweken aan voor senioren of aan mensen die in het dagelijks leven extra zorg of aandacht nodig hebben.

Vanuit de Immanuelkerk kan Simon Wijma u verdere informatie geven. Of zie de website: Vakantiebureau

 

Besteding van de gelden

Jaarlijks worden de volgende vaste posten betaald:
·         Diaconaal quotum van de PKN. Dit bedrag wordt jaarlijks door de PKN vastgesteld op grond van het aantal belijdende leden van onze kerk en de opbrengst van de collecten en giften.
·         bijdrage voor de exploitatie van Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven
·         bijdrage voor de vaste lasten van de Voedselbank in Veldhoven
·         kosten van de Adventsmiddag
·         kosten van de Soos

Een deel van het geld wordt ieder jaar gereserveerd voor incidentele vragen om financiële steun.
Dit kunnen vragen zijn van mensen uit onze gemeente, maar ook door mensen of organisaties buiten onze gemeente. Denk daarbij aan de voedselbank, vluchtelingenwerk, kinderen in de knel e.d.

Ook beheert "helpen dichtbij" het bloemenfonds. Hieruit worden de wekelijkse bloemen in de kerk betaald, maar ook alle attenties die bij het pastorale bezoekwerk worden meegenomen.

Heeft u nog vragen over de uitgaven van "helpen dichtbij" dan kunt u die natuurlijk altijd stellen aan de penningmeester.

Laatste wijziging: 2023-05-29 20:51:26

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met