Protestantse gemeente


Veldhoven

Helpen dichtbij

de vroegere Diaconie

Wij helpen met het organiseren van een aantal praktische zaken.
Dat zijn de autodienst, kinderkledingbeurs, soos, bloemengroet, avondmaal, adventsmiddag, diaconaal inloophuis in Eindhoven.
Onze kernactiviteit is het gemeentediaconaat met als aandachtsgebied armoede.
Wij willen graag mensen helpen die op financieel of sociaal gebied een steun  in de rug nodig hebben.  U kunt als gemeentelid zelf contact met ons opnemen voor ondersteuning. Misschien kent u iemand anders uit onze kerkelijke gemeente of de gemeente Veldhoven die hulp nodig heeft. Deze persoon mag ook altijd contact met ons opnemen, maar is de drempel te hoog dan kunt u dit namens deze persoon doen.
Contactpersoon: Astrid Schoonewelle 0402549355
Wij hebben ook contact met een aantal instanties binnen de gemeente Veldhoven die we kunnen benaderen voor hulp indien nodig.
Dit zijn: Voedselbank. Stichting Leergeld, Bureau Sociaal Raadslieden, Cordaad, Stichting Present / Aanmeldingsformulier Present

Besteding van de gelden

Jaarlijks worden de volgende vaste posten betaald:
·         Diaconaal quotum van de PKN. Dit bedrag wordt jaarlijks door de PKN vastgesteld op grond van het aantal belijdende leden van onze kerk en de opbrengst van de collecten en giften.
·         bijdrage voor de exploitatie van Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven
·         bijdrage voor de vaste lasten van de Voedselbank in Veldhoven
·         kosten van de Adventsmiddag
·         kosten van de Soos

Een deel van het geld wordt ieder jaar gereserveerd voor incidentele vragen om financiële steun.
Dit kunnen vragen zijn van mensen uit onze gemeente, maar ook door mensen of organisaties buiten onze gemeente. Denk daarbij aan de voedselbank, vluchtelingenwerk, kinderen in de knel e.d.

Ook beheert "helpen dichtbij" het bloemenfonds. Hieruit worden de wekelijkse bloemen in de kerk betaald, maar ook alle attenties die bij het pastorale bezoekwerk worden meegenomen.

Heeft u nog vragen over de uitgaven van "helpen dichtbij" dan kunt u die natuurlijk altijd stellen aan de penningmeester.

Laatste wijziging: 2019-05-15 10:53:59

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met