Protestantse gemeente


Veldhoven

College van Diakenen

Paraplu1.jpgVanaf januari 2018  werken de diaconie en ZWO samen.

De nieuwe naam is : College van Diakenen, helpen ver weg - helpen dichtbij.

Er vallen heel veel taken onder de verantwoording van het College van Diakenen, daarom willen wij van hieruit alle mensen bedanken, die ons helpen om alle taken die onder onze paraplu vallen waar te kunnen maken.

Wij doen lang niet alles zelf,  heel veel mensen zijn hierbij actief.

Wij willen als college de komende tijd graag extra aandacht besteden aan armoede, vooral de stille armoede  en dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben wij u als gemeente nodig, om signalen te krijgen als ergens hulp nodig is, u bent daarbij onze ogen en oren.

Het liefst zouden wij samen met u een diaconale gemeente vormen.

Het college van Diakenen wordt op dit moment gevormd door de volgende personen:

Arjen Tissink Voorzitter
Leny de Geus Secretaris
Cecile Visscher Notulist
Gijs van Vark Penningmeester
Dick de Ruiter Vertegenwoordiger Bladel
Hetty Oerlemans Vertegenwoordiger Bladel

                    

Helpen Dichtbij
Ankie Buijs
Astrid Schoonewelle
Lieuwe Wijbenga             (speciale projecten)

Helpen Ver weg
Leny de Geus
Nel Fun

Rekeningnummer helpen ver weg:
NL59 RABO 0373 7444 55 
t.n.v.. College van Diakenen PG Veldhoven inz. ZWO-helpen ver weg

Rekeningnummer helpen dichtbij:
NL56 RABO 0373 7442 18 
t.n.v. College van Diakenen PG Veldhoven inz. Diaconie-helpen dichtbij

Gedetailleerde begrotingen en jaarrekeningen zijn te vinden op de pagina van het College van Kerkrentmeesters

Paraplu2.jpg

Laatste wijziging: 2021-02-05 12:32:37

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met