Protestantse gemeente


Veldhoven

College van Diakenen

Paraplu1.jpgVanaf januari 2018  werken de diaconie en ZWO samen.

De nieuwe naam is : College van Diakenen, helpen ver weg - helpen dichtbij.

Er vallen heel veel taken onder de verantwoording van het College van Diakenen, daarom willen wij van hieruit alle mensen bedanken, die ons helpen om alle taken die onder onze paraplu vallen waar te kunnen maken.

Wij doen lang niet alles zelf,  heel veel mensen zijn hierbij actief.

Wij willen als college de komende tijd graag extra aandacht besteden aan armoede, vooral de stille armoede  en dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben wij u als gemeente nodig, om signalen te krijgen als ergens hulp nodig is, u bent daarbij onze ogen en oren.

Het liefst zouden wij samen met u een diaconale gemeente vormen.

Het college van Diakenen wordt op dit moment gevormd door de volgende personen:

Voorzitter Ankie Buijs
Notulist Cecile Visscher
Helpen dicht bij  
Penningmeester Willy Dijksterhuis
Lid Astrid Schoonewelle
Helpen ver weg  
Penningmeester Annemiek Sanders
Lid Leny de Geus

Rekeningnummer helpen ver weg:
NL83 INGB 0003 8927 85 t.n.v. ZWO raad Prot. Gem. te Veldhoven

Rekeningnummer helpen dichtbij:
NL64 INGB 0003 9250 40 t.n.v. Diaconale Raad Prot. Gem. te Veldhoven

Gedetailleerde begrotingen en jaarrekeningen zijn te vinden op de pagina van het College van Kerkrentmeesters

Paraplu2.jpg

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met