Protestantse gemeente


Veldhoven

Gebouw en orgel

De kerkgebouwen

In 1648 werden alle kerkgebouwen toegewezen aan de toenmalige gereformeerden. Zoals gezegd werden in de combinatie Oerle de kerken van Oerle en Zeelst regelmatig gebruikt en in de combinatie Veldhoven die van Veldhoven en Blaarthem. De kerk in Oerle stond op dezelfde plaats als de huidige, die in Zeelst op een terrein gelegen aan de overzijde van de tegenwoordige kerk. 
De Veldhovense kerk lag een eind buiten het dorp, namelijk op de plaats waar nu de Oude Kerkhof is. De Blaarthemse kerk stond dicht bij de huidige Eindhovense Kasteellaan. 
Nadat de kerkgebouwen in de Franse tijd weer in rooms-katholieke handen kwamen, werden de - nu hervormde - diensten gehouden in de pastorieën van Oerle en Veldhoven. Vermoedelijk is men in1811 gestopt met de kerkdiensten in Oerle. Het duurde tot 1826 voordat de hervormde gemeente Veldhoven c.a. over een eigen kerk beschikte. Die kerk werd gebouwd aan wat nu de Dorpstraat heet. In 1912 kwam er een nieuw gebouw voor in de plaats, dat tot 1960 dienst gedaan heeft. Momenteel is het in gebruik bij de Christengemeenschap groep de Kempen. 
De voorgevel is door de nieuwe eigenaars veranderd. In 1960 was de samenwerking tussen gereformeerden en hervormden nog niet ver genoeg gevorderd om samen één kerk te bouwen. De gereformeerden hielden sinds 1958 diensten in een directiekeet, in 1960 werd op hetzelfde terrein de Ichthuskerk in gebruik genomen. De hervormden verhuisden ook in dat jaar; van de oude kerk aan de Dorpstraat naar de nieuw gebouwde Immanuelkerk. In 1980-1981 werd dit gebouw uitgebreid in verband met de gestegen behoefte aan nevenruimten. 
In 1990 werd ivm de terugloop van het aantal kerkgangers en vermindering van de inkomsten besloten de Ichthuskerk te verkopen. Het is nu de huisvesting van het IVN. 
In 1993 werd de kerkzaal van de Immanuelkerk veranderd door het liturgisch centrum te verplaatsen naar de lange zijde.
Later, in 2017, is met name de rest van het gebouw grondig gerenoveerd om het aan te passen aan de eisen en wensen van deze tijd.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door de firma Blank & Zn. te Utrecht.

orgelfront.jpg

Het is een zogenaamd mechanisch pijporgel met de dispositie:

Manuaal: Prestant 8'
  Holpijp 8'
  Octaaf 4'
  Nasard 3' bas en diskant
  Octaaf 2'
  Cornet diskant 3' sterk
  Mixtuur 2-4' sterk
     
Pedaal:  Subbas 16'
  Tremulant  

Het orgel is in 1963 in gebruik genomen.
Het Cornet 3' register is pas in 1976 toegevoegd.
In 1994 is het orgel door de Firma Blank gereviseerd en opnieuw geïntoneerd.
Daarbij is de dispositie veranderd.
1 koor van de Mixtuur is verwijderd
Gemshoorn 2’ is gewijzigd in Nasard 3’ en gedeeld in bas en diskant
Tremulant is toegevoegd.

Laatste wijziging: 2019-09-26 15:36:40

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met