Protestantse gemeente


Veldhoven

Speciale diensten

Top2000-kerkdienst

logo_top2000.pngOp zondag 30 december vindt voor de tweede keer de Top2000-kerkdienst plaats in de Immanuelkerk aan de Teullandstraat 1 te Veldhoven.  Op de website www.top2000kerkdienst.nl/veldhoven kun je stemmen op nummers uit de Top 2000 van NPO Radio 2. In de dienst klinkt een selectie van de gekozen nummers.

Nummers met inhoud

In de Top2000 staan veel nummers met een inhoud die emoties teweegbrengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen.  Sommige nummers gaan expliciet over geloof of over God. Andere gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost.

Dominee Wim Dekker spreekt de verbindende teksten tussen de nummers in deze kerkdienst. Dekker: “Bij het stemmen op nummers uit de Top 2000 wordt soms een toelichting gegeven. Die motivatie verwoord ik dan of ik nodig degene uit in de dienst om zelf te vertellen wat het nummer voor hem of haar betekent.”

Praktische gegevens

De nummers uit de Top2000 worden op grote schermen getoond.
De toegang van deze Top2000 kerkdienst is gratis. Wel is er een vrijwillige collecte.
Datum: 30 december 2018
Aanvang: 16.00-17.30 uur
Adres: Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven

Gezins-/jeugddiensten (1x per maand)

Ook dit seizoen is er op elke 1e zondag van de maand (en ook Kerstavond en Pinksterkamp) een gezins-/jeugddienst.  De gezinsdiensten zijn nadrukkelijk afgestemd op gezinnen én jongeren (samen geloven). De diensten worden ook samen met jullie voorbereid. Iedereen is van harte welkom in een gezins-/jeugddienst, waarin jullie wereld van leven en geloven centraal staat. In de regel worden de diensten op zondagmorgen gehouden om 10.00 u. Vind je het leuk om een keer een dienst mee voor te bereiden? – bel!
Informatie: Kris van der Velde (040) 848 6978.

Speciale diensten

Dat zijn diensten waarin we op een bijzondere manier iets willen laten zien van de veelkleurigheid en pluriformiteit van het samen-kerk zijn. In een speciale dienst is iedereen welkom, en kan iedereen ongeacht leeftijd, traditie, en voorkeur zich welkom voelen. Speciale diensten worden altijd voorbereid door één van onze eigen predikanten en een (wisselend) aantal leden uit onze gemeente. Voorbeelden van speciale diensten zijn: Thomasviering, afscheidsdienst groep 8 en dienst voor 4/5-jarigen al dan niet gecombineerd met een gezinsdienst.
Informatie: Simon Wijma, tel. (040) 254 4236

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met